Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου ημερομηνίας 23/9/14 και αρ. φακ. ΠΙ 16.8.04.5, σας ενημερώνουμε πως από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα δοθεί παράταση για την υποβολή των συμμετοχών, μετά από αρκετά αιτήματα συναδέλφων.

Επομένως, η τελευταία ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών θα είναι η Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015, στις 8:00 π.μ., στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τον Διαγωνισμό.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχής και συνημμένων