Ημερομηνία Τίτλος
11-13 Οκτωβρίου 2017 PESTALOZZI WORKSHOP «Critical thinking as a basis for democratic participation»
15-17 Οκτωβρίου 2014 PESTALOZZI «Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society: fighting prejudices and discriminatory bullying for equality through human rights: A cross - curricular approach»
27-29 Νοεμβρίου 2013 PESTALOZZI «Enhancing sustainable democratic culture at schools: Empowering teachers through mentoring and action research processes»
26-28 Σεπτεμβρίου 2012 Council of Europe, Pestalozzi Programme, What does it mean to think historically?

 

Επίσημη ιστοσελίδα προγράμματος Pestalozzi

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/