Α. ΒΙΒΛΙΑ Υ.Α.Π.

Τάξη Τίτλος Κωδικός
Αριθμός

HΛEKTPOΛOΓIAΣ 

ΘΗΜ2, ΗΜ2, ΘΗΜ3, ΗΕ3, ΗΜ3

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Βιομηχ. Εγκαταστάσεις)

10402029

ΘΗΕ2, ΘΗΜ2, ΗΕ2, ΗΜ2, ΗΟΣ2, ΘΗΕ3, ΘΗΜ3, ΗΕ3, ΗΜ3, ΗΟΣ3

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΤομοςΑ' (Επιφαν. Εγκαταστάσεις)

10402061

ΘΗΣ2, ΘΗΤ2, ΘΗΥ2, ΗΤ2

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικών Β' τάξης

10402111

ΘΗ1, Η1, ΗΟΣ2*

Εργαστηριακές Ασκήσεις Οικιακών Συσκευών Α τάξης

10402102

ΘHE2, HE2, ΘΗΜ2, ΗΜ2, ΗΟΣ2

Ηλεκτρική Εγκατάσταση Κατοικίας

10402098

ΘHE3, HE3, ΘΗΜ3, ΗΜ3

Ηλεκτρική Εγκατάσταση Πολυκατοικίας

10402140

ΘΗ1, Η1

Ηλεκτρολογία A' τάξης

10402001

ΘΗΣ2, ΘΗΥ2, ΘΗΤ2, ΗΤ2 ΘΗΣ3, ΘΗΥ3, ΘΗΤ3, ΗΤ3

Ηλεκτρονικά Β' τάξης

10402106

ΘΗΥ2, Όσοι επιλέγουν στη Γ' Τάξη το 4ωρο Πληροφορικής

Hλεκτρονικοί Yπολογιστές: Pascal B' τόμος Γ' Λυκείου

10302140

ΘΗΥ3

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β' τάξης

10402099

ΘΗΥ3

Μηχανική ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών, Γ' Τάξης

10402131

ΘΗΕ2, ΗΕ2, ΘΗΕ3, ΗΕ3

Οδηγός Κανονισμών ΙΕΕ

10402109

ΗΟΣ2, Όσοι επιλέγουν στη Γ' Τάξη Ηλεκτρικές Συσκευές

Οικιακά Πλυντήρια

10402059

ΘH1, H1, Όσοι επιλέγουν Οικιακές Συσκευές, ΗΟΣ2*

Οικιακές Συσκευές A' τάξης Επαγγελματικού

10402051

ΘΗ1, Η1

Πειραματικές Ασκήσεις Ηλεκτρολογίας

 

10402135

Όσοι επιλέγουν στη Β' και Γ' Τάξη το 4ωρο Πληροφορικής

Σημειώσεις Πληροφορικής - Ανάλυση Συστημάτων, Βάσεις Δεδομένων, Β΄ Ενιαίου Λυκείου

10302245

Όσοι επιλέγουν στη Β' Τάξη το 2ωρο Πληροφορικής

Σημειώσεις Πληροφορικής - Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Φύλλο Ι, Β΄ Eνιαίου Λυκείου

10302230

Όσοι επιλέγουν στη Γ' Τάξη το 2ωρο Πληροφορικής

Σημειώσεις Πληροφορικής - Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Φύλλο ΙΙ, Γ΄ Eνιαίου Λυκείου

10302226

ΗΟΣ3, ΜΗΕΞ3

Συσκευές Κλιματισμού Διαιρεμένου Τύπου

 

10402071

ΘΗΜ2, ΗΜ2, ΘΗΜ3*, ΗΜ3*

Συστήματα Αυτοματισμών

10402132

ΗΟΣ2

Τετράδιο Σχεδίου Oικιακών Συσκευών B' τάξης

 

10402116

ΘΗΕ2, ΗΕ2,ΘΗΜ2, ΗΜ2

Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Μέρος Α': Οικιακές Εγκ/σεις

10402014

ΘΗΜ2, ΗΜ2, ΗΟΣ2, ΘΗΕ3, ΘΗΜ3*, ΗΕ3, ΗΜ3 επιλογή στη Γ΄ Τάξη Ηλεκτρικές Συσκευές*

Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Μέρος Β': Βιομηχανικές Εγκ/σεις

10402052

ΘH1, H1, ΗΕ2*, ΗΜ2*

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Α' τάξης

10402154

ΘΗΤ2, ΗΤ2, ΘΗΥ2, ΘΗΣ2

Τεχνολογία Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Β' τάξης

10402103

ΘHY3, ΘΗΣ3, ΘΗΤ3, ΗΤ3

Tεχνολογία Ψηφιακών Hλεκτρονικών Γ' τάξης

10402124

ΗΟΣ3, ΜΗΕΞ3

Tεχνολογία Ψύξης B' και Γ' τάξης

 

10402026

ΘΗ1, Η1

 

Εγχειρίδιο Ηλεκτρολογίας

 

 

ΘΗΕ3, ΗΕ3

Μελέτη Ηλεκτρονικής Εγκατάστασης σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

 

ΘΗΕ2, ΗΕ2, ΘΗΣ2, ΘΗΥ2, ΘΗΜ2, ΘΗΤ2, ΗΤ2, ΗΟΣ2, ΗΜ2

Ηλεκτρολογία Ε΄Τάξης Τεχνικής Κατεύθυνσης

10402018

ΓΕΝΙΚΑ XHMEIA

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Xημεία A΄ Λυκείου (Συμπλήρωμα Εργαστηριακών Ασκήσεων

10302085

Όλα τα τμήματα Α΄ τάξης

 

Χημεία, Κεφάλαιο Οξέα, Βάσεις, Άλατα

-

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΩΓΗ

Όλα τα τμήματα Β' τάξης

Πολιτική Αγωγή Β' Λυκείου

10302031

ΓΕΝΙΚΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ξ1, ΞΜΤ2*, ΞΜΤ2* με επιλογή 2 περ., ΞΜΤ3* με επιλογή 2 περ.

Ja, bitte 1: Ein Lehrwerk fur Deutsch im Fach Gastronomie

10402096

ΞΜΤ3 με επιλογή 4 περ.

Ja, bitte 2: Ein Lehrwerk fur Deutsch im Fach Gastronomie

 

10402127

ΞΜΤ1

Cooks' and waiters' English Book1

 

-

ΞΜΤ2

Cooks' and waiters' English Book2

 

-

ΞΜΤ3

Cooks' and waiters' English Book3

 

-

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Τόμος Α΄ για το Λύκειο (ΝΕΟ)

10302001

Όλα τα τμήματα Β΄ και Γ΄ τάξης

Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Τόμος Β΄ για το Λύκειο

10302025

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Ανθολογία Νεοελληνικής Ποίησης Γ' Λυκείου

10302050

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Θουκυδίδη Δημηγορίες

10302014

ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Πληροφορική, Σημειώσεις (ΝΕΟ)

-

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Πληροφορική, Τετράδιο (Φύλλα εργασίας) (ΝΕΟ)

-

ΓΕΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Όλα τα τμήματα A' τάξης

H Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου

10302116

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Όλα τα τμήματα Α' τάξης

Ιστορία της Κύπρου - Βυζαντινή περίοδος, Β' Λυκείου

10302039

Όλα τα τμήματα Β' τάξης

Ιστορία της Κύπρου, Μεσαιωνική - Νεότερη, Γ' Λυκείου

10302236

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Ιστορία της Κύπρου - Νεολιθική μέχρι Ρωμαϊκή

10302019

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Όλα τα τμήματα A' τάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

 

Μαθηματικά Α' Επαγγελματικής Κατεύθυνσης

10402066

Τα τμήματα Γ' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης με επιλογή (6 ωρο)

Μαθηματικά - Άλγεβρα , Ανάλυση Β΄ Ενιαίου Λυκείου

10302222

Όλα τα τμήματα B' τάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

Μαθηματικά Β' Επαγγελματικής Κατεύθυνσης

10402073

Όλα τα τμήματα B' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Μαθηματικά Β' τάξης Τεχνικής Κατεύθυνσης

10402021

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

Μαθηματικά Γ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης

10402092

Όλα τα τμ. Γ' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης, τα τμ. B' τάξης Θεωρητικής με επιλογή (6 ωρο), τα τμ. Γ' τάξης Πρακτικής με επιλογή (4 ωρο)

Μαθηματικά Γ τάξης Τεχνικής Κατεύθυνσης

10402053

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης, τα τμήματα Γ' τάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης με επιλογή (4 ωρο)

Μαθηματικά Επιλογής Γ'Λυκείου

10302251

Τα τμήματα Γ' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης με επιλογή (6 ωρο)

Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού και Αναλυτικής Γεωμετρίας Γ΄ Λυκείου

10302062

Όλα τα τμήματα Α' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Μαθηματικά, Α΄ Λυκείου, Μέρος Α΄ (Αναθεωρημένο)

-

Όλα τα τμήματα Α' τάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Μαθηματικά, Α΄ Λυκείου, Μέρος Β΄ (Αναθεωρημένο)

-

ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΟΙ

Όλα τα τμήματα με Tεχνικό Σχέδιο στο πρόγραμμά τους

Φάκελος Σχεδίου

10402097

ΓΕΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ

Όλα τα τμήματα A' Tάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

H Φυσική Eπιστήμη στη ζωή, A' τάξης Eπαγγελματικής Kατεύθυνσης

10402012

Όλα τα τμήματα B' Tάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

H Φυσική Eπιστήμη στη ζωή, B' τάξης Eπαγγελματικής Kατεύθυνσης

10402126

Όλα τα τμήματα Γ' Tάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

H Φυσική Eπιστήμη στη ζωή, Γ' τάξης Eπαγγελματικής Kατεύθυνσης

10402142

Όλα τα τμήματα Γ΄ Tάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Φυσική: Ειδίκευση Α΄, Τόμος Ι για τη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

10302131

Όλα τα τμήματα Γ΄ Tάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Φυσική: Ειδίκευση Α΄, Τόμος ΙΙ για τη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

10302136

Όλα τα τμήματα Β΄ Tάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Φυσική: Ηλεκτρισμός Ειδίκευσης, Τόμος ΙΙ για τη Β΄ Ενιαίου Λυκείου

10302120

Όλα τα τμήματα Β΄ Tάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Φυσική: Μηχανική και Θερμότητα Ειδίκευσης, Τόμος Ι για τη Β΄ Ενιαίου Λυκείου

10302107

Όλα τα τμήματα Α΄ Tάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Φυσική, Α΄ Λυκείου, Βιβλίο μαθητή (ΝΕΟ)

-

Όλα τα τμήματα Α΄ Tάξης Θεωρητικής Kατεύθυνσης

Φυσική, Α΄ Λυκείου, Βιβλίο δραστηριοτήτων (ΝΕΟ)

-

ΕΝΔΥΣΗΣ

ΘΡ1, Ρ1

Kατασκευή Πατρόν A' τάξης

10402074

ΘΡΣ2, ΡΠ2

Kατασκευή Πατρόν B' τάξης

10402091

ΘΡ1, Ρ1

Σχέδιο Mόδας A', B' και Γ' τάξης

10202037

ΘΡ1, Ρ1

Τεχνολογία Ινών και Υφασμάτων A' τάξης

10402054

ΘΡΣ3, ΡΠ3

Tεχνολογία Παραγωγής Eνδυμάτων Γ' τάξης

10402072

ΘΡΣ2, ΡΠ2

Τεχνολογία Υφασμάτων Β' τάξης

10402090

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΚ1, Κ1

Διακοσμητική τόμος A'

10402088

ΘΚΔ2, ΚΔ2, ΣΧ2

Διακοσμητική τόμος B'

10402114

ΘΚΓ2, ΘΚΔ2, ΚΓ2, ΘΚΔ3*, ΘΚΓ3*, ΚΓ3* -Το βιβλίο θα χρησιμοποιείται και στα ΘΚΔ3, ΘΚΓ3, ΚΓ3

Ιστορία του Ντιζάιν

10402156

ΘΚΔ3, ΚΔ3, ΕΞ3, ΘΕ3

Ρυθμολογία Επίπλου

10402138

ΘΚΓ2, ΚΓ2, ΘΚ1, Κ1

Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

10402128

ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ

ΘΜA2, ΜΜΑ2, ΘΜΗΑ2, ΜΗΑ2, ΜΔΣ2

Ασκήσεις Μηχανικής Αυτοκινήτων, Τόμος A'

10402004

ΘΜA2, ΜΜΑ2, ΘΜΗΑ2, ΜΗΑ2, ΜΔΣ2

Ασκήσεις Μηχανικής Αυτοκινήτων, Τομος Β'

10402019

ΘM1, M1, ΣΧ2, Θα χρησιμοποιείται και για τα δυο επόμενα χρόνια από τις ειδικότητες Μηχανολογίας*

Γεωμετρικό και Mηχανολογικό Σχέδιο Δ', E' & Στ' τάξης (Mηχ/γίας)

10402005

ΘΜΓ3, ΜΜΠ3

Εργαλειομηχανές CNC: Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενες

10402101

ΜΣΜ2

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ελασματουργίας Α τάξης

10302067

ΜΣΜ2

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ελασματουργίας Β' τάξης

10402089

ΜΣΜ3

Εργαστηριακές Ασκήσεις Ελασματουργίας Γ τάξης

10402122

ΘΜΓ3, ΘΜΑ3, ΘΜΥ3, ΘΜΗΑ3

Εφαρμοσμένη Μηχανική Γ τάξηςΤεχνικής Κατεύθυνσης (Μηχ/γίας)

10402033

ΘMΥ2, ΘΜΗΑ2, ΘΜΓ2, ΘΜΑ2, ΜΜΠ3, ΜΜΑ3, ΜΗΑ3, ΜΔΣ3, ΜΥΘ3, ΜΣΜ3, ΜΗΕΞ3

Εφαρμοσμένη Μηχανική Ε' τάξης (Μηχ/γίας)

10402027

ΘΜΓ2, ΜΜΠ2, ΘΜΓ3*, ΜΜΠ3*

Μηχανουργική Τεχνολογία Β' Τεχνικής Κατεύθυνσης

10402016

ΘΜΓ2, ΜΜΠ2, ΘΜΓ3*, ΜΜΠ3*, ΜΣΜ3

 

Μηχανουργική Τεχνολογία Γ τάξης, ΤόμοςΑ'

10402031

ΘΜΓ2, ΜΜΠ2, ΘΜΓ3*, ΜΜΠ3*

Μηχανουργική Τεχνολογία Γ τάξης, Τόμος Γ

10402100

ΘΜΓ2, ΜΜΠ2, ΘΜΓ3*, ΜΜΠ3*

Μηχανουργική Τεχνολογία Δ' τάξης, ΤόμοςΑ'

10402002

ΘΜ1, ΘΜΓ2*, ΘΜΓ3*, Μ1, ΜΜΠ2* ΜΜΠ3*

Μηχανουργική Τεχνολογία Δ' τάξης, Τόμος Β'

10402003

ΘΜΑ2, ΘΜΗΑ2, ΜΜΑ2, ΜΗΑ2, ΜΔΣ2

Συντήρηση Aυτοκινήτου A' τάξης

10402093

ΘΜΑ3, ΘΜΗΑ3, ΜΜΑ3, ΜΗΑ3, ΜΔΣ3

Συντήρηση Aυτοκινήτου B' και Γ' τάξης

10402120

ΘΜΥ2, ΜΥΘ2, ΜΗΕΞ2

Σχέδιο Yδραυλικών-Συγκολλητών Α' τάξης

10402069

ΘΜΥ3, ΜΥΘ3, ΜΗΕΞ3

Σχέδιο Yδραυλικών-Συγκολλητών Γ' τάξης

10402123

ΘΜΥ2, ΜΥΘ2, ΜΗΕΞ2

Τετράδιο Σχεδίου Yδραυλικών Α' τάξης

10402083

ΘΜΥ3, ΜΥΘ3, ΜΗΕΞ3

Τετράδιο Σχεδίου Yδραυλικών Γ' τάξης

10402115

ΘΜΑ2, ΘΜΗΑ2, ΜΜΑ2, ΜΗΑ2, ΜΔΣ2, ΘΜΑ3*, ΘΜΗΑ3*, ΜΜΑ3*, ΜΗΑ3*, ΜΔΣ3*

Τεχνολογία Αυτοκινήτου Α τάξης

10402058

ΘΜΑ2, ΘΜΗΑ2, ΜΜΑ2, ΜΗΑ2, ΜΔΣ2, ΘΜΑ3*, ΘΜΗΑ3*, ΜΜΑ3*, ΜΗΑ3*, ΜΔΣ3*

ΤεχνολογίαΑυτοκινήτου Β'τάξης

10402087

ΘΜΑ2, ΘΜΗΑ2, ΜΜΑ2, ΜΗΑ2, ΜΔΣ2, ΘΜΑ3*, ΘΜΗΑ3*, ΜΜΑ3*, ΜΗΑ3*, ΜΔΣ3*

Τεχνολογία Αυτοκινήτου Γ τάξης

10402079

ΘΜ1, Μ1

Τεχνολογία ΥδραυλικώνΑ' τάξης

10402006

ΜΗΕΞ2, ΜΥΘ2, ΘΜΥ2

Τεχνολογία Υδραυλικών Β' τάξης

10402022

ΜΥΘ3, ΘΜΥ3, ΜΗΕΞ3

Τεχνολογία Υδραυλικών Γ τάξης

10402064

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΞΜΤ2

Βιβλιάριο Κατάρτισης Μαγειρικής - Τραττεζοκομίας

10402152

Ξ1

Διαιτητική

10402133

(EΠIΘEΩPHTEΣ KATAPTIΣHΣ MONO)

Εκθέσεις Επιθεωρητών Κατάρτισης Ξενοδοχειακών

10402076

ΞΜΤ2

Kοστολόγηση Tροφίμων και Έλεγχος Ποτών

10402134

Ξ1

Mαγειρεύω Σωστά: Θεωρία και Πράξη

10402086

ΞΜΤ2, ΞΜΤ3*

Μαγειρική Β'και ΓΤάξης

10402137

ΞΜΤ2, ΞΜΤ3*

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μπαρ

10402139

ΞΜΤ3

Τεχνολογία Μαγειρικής Γ τάξης

10402118

Ξ1

Τουριστική Γεωγραφία

10402159

Ξ1

Tραπεζοκομία A' τάξης

10402108

ΞΜΤ2, ΞΜΤ3*

Tραπεζοκομία Γ' τάξης

10402080

ΞΥΛΟΥΡΠΚΗΣ - ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΞ2, ΕΞ3

Σχέδιο Επιπλοποιών B' και Γ' τάξης

10402094

Ε1

Τεχνολογία Ξυλουργικής A' τάξης

10402011

ΕΞ2

Τεχνολογία Ξυλουργικής B' τάξης

10402023

ΕΞ3

Τεχνολογία Ξυλουργικής Γ' τάξης

10402057

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΘΠΜ2, ΘΠΑ2, ΘΠΤ2, Π02, ΠΒΕ2, ΣΧ2, ΚΔ3, ΘΚΔ3

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

10402017

ΘΠ1, Π1, ΣΧ1

Γενική Δομική A' τάξης

10402009

ΘΠ1, Π1, ΣΧ1

Δομικά Yλικά A' τάξης

10402075

ΘΠ1, Π1, ΘΠΜ2*, ΘΠΑ2*, ΘΠΤ2*, ΠΟ2*, ΠΒΕ2*, ΘΠΜ3*, ΘΠΑ3*, ΘΠΤ3*, ΠΟ3*, ΠΒΕ3*

Εργαστηριακές Ασκήσεις Οικοδομικής

10402081

ΘΠ1, ΠΒΕ2, ΘΠΜ2*, ΘΠΑ2*, ΘΠΤ2*, ΘΠΜ3*, ΘΠΑ3*, ΘΠΤ3*, ΠΒΕ3*

Εργαστηριακές Δοκιμές Δομικών Υλικών

10402067

ΘΠ1, Π1, ΘΠΜ2*, ΘΠΑ2*, ΘΠΤ2*, ΠΟ2*, ΠΒΕ2*

Eφαρμοσμένη Mηχανική B' τάξης Δομικών Έργων

10402015

ΘΠΜ3, ΘΠΤ3, ΠΟ3, ΠΒΕ3

Μετρήσεις Ποσοτήτων

10402157

ΘΠΜ2, ΘΠΑ2, ΘΠΤ2, ΘΠΜ3*, ΘΠΑ3*, ΘΠΤ3*

Mηχανική και Kατασκευές Γ' τάξης

10402030

ΘΠ1, Π1, ΣΧ1, ΘH1, H1, ΘK1, K1, ΘΕ1, Ε1, ΘΗΜ2*

Τεχνικό Σχέδιο

10402158

ΘΠ1, Π1, ΣΧ1

Τοπογραφία Μέρος A' (Β' έκδοση)

10402013

ΘΠM2, ΘΠT2, ΠΟ2, ΠΒΕ2, ΣΧ1

Τοπογραφία Μέρος Β' (Β' έκδοση)

10402024

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΥ1, Υ1

Γενικές Εμπορικές Γνώσεις Α' Τόμος

10302002

ΘΥ1, Υ1

Γενικές Εμπορικές Γνώσεις Β' Τόμος

10302026

ΘΥ1, Υ1

Λογιστική Α' Λυκείου

10302003

ΘΥΤ2, ΘΥΛ2, ΥΤ2, ΥΠ2

Λογιστική Β'Λυκείου

10302027

ΘΥΤ3, ΘΥΛ3, ΥΤ3, ΥΠ3

Λογιστική Γ΄ Λυκείου

10302044

ΘΥΛ3, ΘΥΤ3

Πολιτική Οικονομία Α΄ Τόμος

10302045

ΘΥΛ3, ΘΥΤ3

Πολιτική Οικονομία Β΄ Τόμος

10302065

ΘΥΤ2, ΘΥΛ2, ΥΤ2, ΥΠ2, ΥΓ2

Πρακτική Γραφείου Γ΄ Λυκείου

10302054

ΘΥΤ2, ΘΥΛ2, ΥΤ2, ΥΠ2, ΥΓ2

Πρακτική Γραφείου Γ΄ Λυκείου - Βιβλίο Ασκήσεων

10302055

ΘΥΤ2, ΘΥΛ2, ΥΤ2, ΥΠ2, ΥΓ2

Πρακτική Γραφείου Συμπλήρωμα Γ΄ Ενιαίου Λυκείου -Βιβλίο Ασκήσεων

10302238

ΘΥ1, Υ1

Στοιχεία Οικονομικών - Εμπορικών - Α΄ Ενιαίου Λυκείου

10302089

ΘΥΤ2, ΘΥΛ2, ΥΤ2, ΥΠ2, ΥΓ2, ΥΤ3*, ΥΠ3*

Τεχνική των Πωλήσεων Γ΄ Ενιαίου Λυκείου

10302145

ΘΥΤ2, ΥΤ3

Τουρισμός και Οικονομία Β΄ Ενιαίου Λυκείου Α΄ Τόμος

10302121

 

 

Β. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 

Τάξη Τίτλος Κωδικός
Αριθμός

HΛEKTPOΛOΓIAΣ 

ΘΗΤ2, ΗΤ2

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Β΄ Τάξης

-

ΘΗΤ3, ΗΤ3

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Γ΄ Τάξης

-

ΘΗΤ2, ΗΤ2

Εργαστήρια Επικοινωνιών 2ης Τάξης

-

ΘΗΤ3, ΗΤ3

Εργαστήρια Επικοινωνιών 3ης Τάξης

-

ΘΗΤ3, ΗΤ3

Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 3ης Τάξης

-

ΘΗΕ3, ΗΕ3, ΘΗΤ3, ΗΤ3

Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

-

ΘΗ1, Η1

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Α΄ Τάξης

-

 

Δίκτυο Ηλεκτρονικών υπολογιστών 2ης τάξης

-

 

Αγγλοελληνικό Λεξικό Δίκτυο Ηλεκτρονικών υπολογιστών΄και Επικοινωνιών

-

MHXANOΛOΓIAΣ

ΜΗΑ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτων

-

ΜΗΕΞ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

-

ΜΜΑ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Mηχανικής Aυτοκινήτων

-

ΜΜΠ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Μηχανικής Παραγωγής - Εργαλειομηχανών

-

ΜΔΣ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Mηχανικών Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών

-

ΜΣΜ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών

-

ΜΥΘ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Υδραυλικών Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

-

ΘΜ1, ΘΜΓ2*, ΘΜΓ3*, Μ1, ΜΜΠ2* ΜΜΠ3*

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας Α΄ Τάξης

-

ΘΜ1, Μ1

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανικής Αυτοκινήτων Α΄ Τάξης

-

ΓENIKA ΟΛΟΙ

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης Πρακτικής Kατεύθυνσης

Bιβλιάριο Πρακτικής Εξάσκησης

ΕΝΔΥΣΗΣ

ΡΠ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Παραγωγής Ειδών Ένδυσης

-

ΡΠ3

Πολυπατρόν

 

-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΧ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Αργυροχοϊας - Χρυσοχοϊας

-

ΚΓ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Γραφικών Tεχνών

-

ΚΔ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Διακοσμητικής

-

ΞENOΔOXEIAKΩN KAI EΠIΣITIΣTIKΩN TEXNΩN

Ξ1

Τεχνολογία Τροφογνωσίας

-

Ξ1

Τεχνολογία Διαιτητικής

-

Ξ1

Τεχνολογία Υγιεινής

-

Ξ1

Τεχνολογία Τουριστικής Γεωγραφίας

-

Ξ1

Τεχνολογία Μαγειρικής

-

Ξ1

Τεχνολογία Εστιατορικής Τέχνης

-

Ξ2

Τεχνολογία Τροφίμων

-

Ξ2

Κοστολόγηση

-

Ξ2

Οινολογία

-

Ξ2

Τεχνολογία Μαγειρικής

-

Ξ2

Τεχνολογία Εστιατορικής Τέχνης

-

Ξ2

Μπαρ – Φλαμπέ (Επιλεγόμενο)

-

Ξ3

Επαγγελματική Αγωγή

-

Ξ3

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Τμημάτων

-

Ξ3

Εδεσματολόγιο

-

Ξ3

Εφαρμογή των ΤΠΕ στις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις

-

Ξ3

Τεχνολογία Μαγειρικής

-

Ξ3

Τεχνολογία Εστιατορικής Τέχνης

-

Ξ3

Μπαρ – Φλαμπέ (Επιλεγόμενο)

-

Ξ1

Εργαστήρια Μαγειρικής Ειδικής Μονάδας (Ειδική Αγωγή)

-

Ξ2

Εργαστήρια Μαγειρικής Ειδικής Μονάδας (Ειδική Αγωγή)

-

Ξ3

Εργαστήρια Μαγειρικής Ειδικής Μονάδας (Ειδική Αγωγή)

-

ΠOΛITIKHΣ MHXANIKHΣ & APXITEKTONIKHΣ

ΠΟ3, ΠΒΕ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Oικοδόμων και Βοηθών Εργαστηρίου

-

ΘΠ1, Π1, ΣΧ1, ΘΠΑ2, ΘΠΜ2

Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα (Σημειώσεις)

-

ΘΠΤ2, ΘΠΑ2, ΘΠΜ3, ΠΟ3, ΠΒΕ3, ΣΧ3

Στατικό Σχέδιο (Σημειώσεις)

-

ΣXEΔIAΣTΩN

ΣΧ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Σχεδιαστών

-

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Ιδιαιτέρων Γραμματέων

-

ΥΓ3

Aναλυτικό Πρόγραμμα Υπαλλήλων Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων

-

 

Γ. ΒΙΒΛΙΑ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

Τάξη Τίτλος Κωδικός
Αριθμός

HΛEKTPOΛOΓIAΣ

ΘΗΥ2

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

 

10401467

ΘΗΥ3, ΗΤ3, Όσοι επιλέγουν στη Β' και Γ' Τάξη Η/Υ - Δίκτυα -διαδίκτυο

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

10401394

ΘΗΕ2, ΘΗΜ2, ΘΗΥ2, ΘΗΣ2, ΘΗΤ2, ΗΕ2, ΗΜ2, ΗΤ2, ΗΟΣ2, ΘΗΕ3, ΘΗΜ3, ΗΕ3, ΗΜ3, ΗΟΣ3

Ηλεκτροτεχνία

-

ΘΗΥ3

Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

10401393

ΗΕ3, ΗΜ3

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ε. Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Θέματα Χριστιανικής Ηθικής

10301023

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία, Α' Ενιαίου Λυκείου

10301001

Όλα τα τμήματα B' τάξης

Xριστιανισμός και Θρησκεύματα

10301013

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Γλωσσικές Ασκήσεις A' Ενιαίου Λυκείου

10301250

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Έκφραση - Έκθεση Α'Λυκείου

10301033

Όλα τα τμήματα Β' τάξης

Έκφραση - Έκθεση Β'Λυκείου

10301073

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Έκφραση - Έκθεση Γ'Λυκείου (Πειθώ)

10301192

Όλα τα τμήματα των τάξεων Α' - Γ'

Θεματικοί Κύκλοι

10301226

Όλα τα τμήμα-τα A' τάξης

Kείμενα Nεοελληνικής Λογοτεχνίας A' Λυκείου

10301002

Όλα τα τμήματα B' τάξης

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Λυκείου

10301014

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Kείμενα Nεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Λυκείου

10301024

Όλα τα τμήματα B' τάξης

Σοφοκλέους Τραγωδίες: Oιδίπους Tύραννος- Αίας

10301161

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Iστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (Από το 1815 έως σήμερα)

-

ΓΕΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Xημεία A΄ Eνιαίου Λυκείου

10301275

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Γ1

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

 

10401348

ΓΦΠ2

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

 

10401343

Γ1

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

 

10401342

Γ1

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Εργαστηριακός Οδηγός

 

10401247

ΓΦΠ3

Περιβάλλον και Γεωργία

 

10401349

ΓΦΠ2

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου

10401347

ΓΦΠ3

Φυτά Κηποτεχνίας

10401355

Γ1

Φυτοπροστασία

10401354

Γ1

Εκμηχάνιση της Γεωργίας και Αρδεύσεις, Β΄ τάξη 1ου Κύκλου

-

Γ1

Φυτική Παραγωγή, Β΄ τάξη 1ου Κύκλου

-

ΓΦΠ2

Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων

-

ΓΦΠ2

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις

 

-

ΓΦΠ3

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

 

-

ΓΦΠ3

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

 

-

ΓΦΠ3

Κηποτεχνικές Εφαρμογές

 

-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΚ1, Κ1, ΚΔ2*, ΘΚΔ2*, ΚΔ3*, ΘΚΔ3*, Γ' Ενιαίου Λυκείου

Αρχές Σύνθεσης TEE Α'Τάξη, 1ου Κύκλου

10401236

ΘK1, K1, ΘΚΓ2*, ΘΚΓ3*, ΚΓ2*, ΚΓ3* Όσοι επιλέγουν το μάθημα στα Ενιαία Λύκεια

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι , 1ου Κύκλου, Ειδικότητα "Γραφικές Τέχνες"

10401241

ΘΚΓ2, ΘΚΓ3*, ΚΓ2, ΚΓ3*

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι Ι, 2ου Κύκλου, Ειδικότητα "Γραφικές Τέχνες"

10401222

ΘΚΔ2, ΚΔ2, ΘΚΔ3*, ΚΔ3*

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Β΄ Τάξη, 1ου Κύκλου, Ειδικότητα Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

10401327

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΑΚ2 Το βιβλίο θα χρησιμοποιείται και στο ΑΚ3

Σχέδιο-Χρώμα

-

Α1 Το βιβλίο θα χρησιμοποιείται και στο ΑΚ2, ΑΚ3

Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαστηρίου

-

Α1 Το βιβλίο θα χρησιμοποείται και στο ΑΚ2, ΑΚ3

Μακιγιάζ Ι + Κομμωτικής

-

Α1 Το βιβλίο θα χρησιμοποείται και στο ΑΚ2, ΑΚ3

Κοσμετολογία

-

ΑΚ2

Μανικιούρ-Πεντικιούρ+Κομμωτικής Β΄

-

ΑΚ3

Μακιγιάζ ΙΙ + Κομμωτικής

-

ΑΚ3

Οργάνωση & Διαχείρηση Μονάδων Αισθητικής

-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ

ΘΜΑ3, ΘΜΗΑ3, ΜΜΑ3, ΜΗΑ3

Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου

10401307

ΘΜΗΑ2, ΜΗΑ2

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου (τομέας ηλεκτρολογικός Β’ Τάξη 1ου Κύκλου)

 

 

Γ. ΒΙΒΛΙΑ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

Τάξη  Τίτλος   Κωδικός 
Αριθμός
 

HΛEKTPOΛOΓIAΣ

ΘΗΥ2

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα

 

10401467

ΘΗΥ3, ΗΤ3, Όσοι επιλέγουν στη Β' και Γ' Τάξη Η/Υ - Δίκτυα -διαδίκτυο

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

10401394

ΘΗΕ2, ΘΗΜ2, ΘΗΥ2, ΘΗΣ2, ΘΗΤ2, ΗΕ2, ΗΜ2, ΗΤ2, ΗΟΣ2, ΘΗΕ3, ΘΗΜ3, ΗΕ3, ΗΜ3, ΗΟΣ3

Ηλεκτροτεχνία

-

ΘΗΥ3

Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών

 

10401393

ΗΕ3, ΗΜ3

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ε. Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Θέματα Χριστιανικής Ηθικής

10301023

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία, Α' Ενιαίου Λυκείου

10301001

Όλα τα τμήματα B' τάξης

Xριστιανισμός και Θρησκεύματα

10301013

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Γλωσσικές Ασκήσεις A' Ενιαίου Λυκείου

10301250

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Έκφραση - Έκθεση Α'Λυκείου

10301033

Όλα τα τμήματα Β' τάξης

Έκφραση - Έκθεση Β'Λυκείου

10301073

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Έκφραση - Έκθεση Γ'Λυκείου (Πειθώ)

10301192

Όλα τα τμήματα των τάξεων Α' - Γ'

Θεματικοί Κύκλοι

10301226

Όλα τα τμήμα-τα A' τάξης

Kείμενα Nεοελληνικής Λογοτεχνίας A' Λυκείου

10301002

Όλα τα τμήματα B' τάξης

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Λυκείου

10301014

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Kείμενα Nεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Λυκείου

10301024

Όλα τα τμήματα B' τάξης

Σοφοκλέους Τραγωδίες: Oιδίπους Tύραννος- Αίας

10301161

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Όλα τα τμήματα Γ' τάξης

Iστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (Από το 1815 έως σήμερα)

-

ΓΕΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ 

Όλα τα τμήματα A' τάξης

Xημεία A΄ Eνιαίου Λυκείου

10301275

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

Γ1

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

 

10401348

ΓΦΠ2

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

 

10401343

Γ1

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

 

10401342

Γ1

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Εργαστηριακός Οδηγός

 

10401247

ΓΦΠ3

Περιβάλλον και Γεωργία

 

10401349

ΓΦΠ2

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου

10401347

ΓΦΠ3

Φυτά Κηποτεχνίας

10401355

Γ1

Φυτοπροστασία

10401354

Γ1

Εκμηχάνιση της Γεωργίας και Αρδεύσεις, Β΄ τάξη 1ου Κύκλου

-

Γ1

Φυτική Παραγωγή, Β΄ τάξη 1ου Κύκλου

-

ΓΦΠ2

Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων

-

ΓΦΠ2

Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις

 

-

ΓΦΠ3

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

 

-

ΓΦΠ3

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

 

-

ΓΦΠ3

Κηποτεχνικές Εφαρμογές

 

-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΚ1, Κ1, ΚΔ2*, ΘΚΔ2*, ΚΔ3*, ΘΚΔ3*, Γ' Ενιαίου Λυκείου

Αρχές Σύνθεσης TEE Α'Τάξη, 1ου Κύκλου

10401236

ΘK1, K1, ΘΚΓ2*, ΘΚΓ3*, ΚΓ2*, ΚΓ3* Όσοι επιλέγουν το μάθημα στα Ενιαία Λύκεια

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι , 1ου Κύκλου, Ειδικότητα "Γραφικές Τέχνες"

10401241

ΘΚΓ2, ΘΚΓ3*, ΚΓ2, ΚΓ3*

Γραφιστικές Εφαρμογές Ι Ι, 2ου Κύκλου, Ειδικότητα "Γραφικές Τέχνες"

10401222

ΘΚΔ2, ΚΔ2, ΘΚΔ3*, ΚΔ3*

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Β΄ Τάξη, 1ου Κύκλου, Ειδικότητα Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

10401327

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΑΚ2 Το βιβλίο θα χρησιμοποιείται και στο ΑΚ3

Σχέδιο-Χρώμα

-

Α1 Το βιβλίο θα χρησιμοποιείται και στο ΑΚ2, ΑΚ3

Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαστηρίου

-

Α1 Το βιβλίο θα χρησιμοποείται και στο ΑΚ2, ΑΚ3

Μακιγιάζ Ι + Κομμωτικής

-

Α1 Το βιβλίο θα χρησιμοποείται και στο ΑΚ2, ΑΚ3

Κοσμετολογία

-

ΑΚ2

Μανικιούρ-Πεντικιούρ+Κομμωτικής Β΄

-

ΑΚ3

Μακιγιάζ ΙΙ + Κομμωτικής

-

ΑΚ3

Οργάνωση & Διαχείρηση Μονάδων Αισθητικής

-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ 

ΘΜΑ3, ΘΜΗΑ3, ΜΜΑ3, ΜΗΑ3

Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου

10401307

ΘΜΗΑ2, ΜΗΑ2

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο Αυτοκινήτου (τομέας ηλεκτρολογικός Β’ Τάξη 1ου Κύκλου)