Α. ΒΙΒΛΙΑ Υ.Α.Π.

Τάξη Τίτλος Κωδικός Αριθμός
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ο λόγος ανάγκης της ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας 10202152
Α΄ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Σημειώσεις)
Α΄ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ομήρου Οδύσσεια 10202201
Iστορία της Kύπρου για το Γυμνάσιο 10202039
Α΄ Μαθηματικά, Α΄ Τεύχος (Αναθεωρημένο) 10202190
Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Τεύχος (Αναθεωρημένο) 10202217
Α΄ Βιολογία, Βιβλίο δραστηριοτήτων (ΝΕΟ) 10202185
Α΄ Γεωγραφία, Βιβλίο και Τετράδιο Εργασιών 10202189
Πληροφορική, Σημειώσεις 10202176
Πληροφορική, Φύλλα Εργασίας 10202174
Α΄ Σχεδιασμός Τεχνολογία, Βιβλίο Εργασιών 10202074
Α΄, Β΄, Γ΄ Σχεδιασμός και Τεχνολογία 10202231
Α΄ Οικιακή Οικονομία - Αγωγή Υγείας, Τετράδιο Εργασιών (Αναθεωρημένο) 10202216
Α΄ Υφασματολογία, Κόβω - Ράβω 10202210
Iστορία της Tέχνης 10202048
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Β΄ Ο Λόγος Ανάγκη της Ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας 10202183
Β΄ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Σημειώσεις)
Β΄ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ομήρου Ιλιάδα 10202202
Β΄ Μαθηματικά, Α΄ Τεύχος (Αναθεωρημένο) 10202188
Β΄ Μαθηματικά, Β΄ Τεύχος (Αναθεωρημένο) 10202218
Β΄ Βιολογία (ΝΕΟ)
Β΄ Χημεία, Β΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών -
Β΄ Γεωγραφία, Η Ευρώπη και η Κύπρος στον κόσμο, Βιβλίο και τετράδιο εργασιών -
Β΄ Πληροφορική, Σημειώσεις 10202213
Β΄ Πληροφορική, Φύλλα Εργασίας 10202214
Β΄ Σχεδιασμός Τεχνολογία, Βιβλίο Εργασιών (ΝΕΟ) 10202098
Β΄ Οικιακή Οικονομία - Αγωγή Υγείας, Τετράδιο Εργασιών 10202212
Β΄ Μουσική, Τετράδιο Εργασιών 10202193
Β΄ Παράθυρο στην Παράδοση -
Iστορία της Tέχνης 10202054
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Γ΄ Eκκλησία Kύπρου - Mαρτύριο & Zωή 10202058
Γ΄ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Σημειώσεις)
Γ΄ Ο Λόγος Ανάγκη της Ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας -
Γ΄ Η κατεχόμενη γη μας -
Γ΄ Πολιτική Aγωγή 10202023
Γ΄ Μαθηματικά, Α΄ Τεύχος (Αναθεωρημένο) 10202209
Γ΄ Μαθηματικά, Β΄ Τεύχος (Αναθεωρημένο) 10202224
Γ΄ Χημεία, Γ΄ Γυμνασίου, Τετράδιο Εργασιών -
Γ' Βιολογία, Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Δραστηριοτήτων (για Γ΄ Γυμνασίου) (ΝΕΟ) -
Γ΄ Πληροφορική, Σημειώσεις -
Γ΄ Πληροφορική, Φύλλα εργασίας -
Γ΄ Σχεδιασμός Τεχνολογία, Βιβλίο Εργασιών (NEO) 10202230
Γ΄ Oικιακή Oικονομία - Αγωγή Υγείας, Τετράδιο εργασιών (Αναθεωρημένο) -
Γ΄ Μουσική, Τετράδιο εργασιών 10202211
Γ΄ Iστορία της Tέχνης 10202059
Γ΄ Επαγγελματική Αγωγή: Σχεδιάζω τις επιλογές μου Γ΄ Γυμν. (ΝΕΟ) 10202018

 

Β. ΒΙΒΛΙΑ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

Τάξη Τίτλος Κωδικός Αριθμός
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου -
Nεοελληνική Γλώσσα 10201139
Α΄ Νεοελληνική Γλώσσα, Τετράδιο εργασιών -
Nεοελληνική Γραμματική 10201014
Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής 10201228
Aρχαία Eλληνική Γλώσσα
Γυμνασιακό και Λυκειακό κύκλο Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (για Γυμνασιακό και Λυκειακό κύκλο) -
Γυμνασιακό κύκλο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (για Γυμνασιακό κύκλο) -
Αρχαία Iστορία 10201142
Α΄ Γεωλογία - Γεωγραφία -
Α΄ Γεωλογία - Γεωγραφία (Τετράδιο εργασιών) -
Φυσική Αγωγή 10201144
Μουσική μαθητή -
Μουσική τετράδιο εργασιών -
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Θρησκευτικά 10201147
Nεοελληνική Γλώσσα 10201149
Β΄ Νεοελληνική Γλώσσα, Τετράδιο εργασιών -
Β΄ Aρχαία Eλληνική Γλώσσα 10201208
Μεσαιωνική και Νεότερη Iστορία 10201154
Φυσική 10201078
Φυσική, Εργαστηριακός Οδηγός
Χημεία 10201130
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Γ΄ Θρησκευτικά 10201155
Γ΄ Nεοελληνική Γλώσσα 10201157
Γ΄ Νεοελληνική Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών -
Γ΄ Aρχαία Eλληνική Γλώσσα 10201205
Γ΄ Δραματική ποίηση: Eυριπίδη, Eλένη 10201159
Γ΄ Iστορία Νεότερη και Σύγχρονη 10201209
Γ΄ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 10201160
Γ΄ Φυσική -
Γ΄ Χημεία 10201133