Α. ΒΙΒΛΙΑ Υ.Α.Π.

 

Top of Form 

Τάξη 

Τίτλος  

Κωδικός 

Αριθμός 

01. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Μαθηματικά, Μέρος 1

10102365

Α΄

Μαθηματικά, Μέρος 2

10102366

Α΄

Μαθηματικά, Μέρος 3

10102367

Α΄

Μαθηματικά, Μέρος 4

10102368

Α΄

Μαθηματικά, Μέρος 5

10102369

Β΄

Μαθηματικά, Μέρος 1 (ΝΕΟ)

10102370

Β΄

Μαθηματικά, Μέρος 2 (ΝΕΟ)

10102371

Β΄

Μαθηματικά, Μέρος 3 (ΝΕΟ)

10102372

Β΄

Μαθηματικά, Μέρος 4 (ΝΕΟ)

10102373

Β΄

Μαθηματικά, Μέρος 5 (ΝΕΟ)

10102374

Γ΄

Μαθηματικά, Μέρος 1

10102376

Γ΄

Μαθηματικά, Μέρος 2

10102377

Γ΄

Μαθηματικά, Μέρος 3

10102378

Γ΄

Μαθηματικά, Μέρος 4

10102362

Γ΄

Μαθηματικά, Μέρος 5

10102363

Γ΄

Μαθηματικά, Μέρος 6

10102364

Δ΄

Μαθηματικά, Μέρος 1

10102379

Δ΄

Μαθηματικά, Μέρος 2

10102380

Δ΄

Μαθηματικά, Μέρος 3

10102381

Δ΄

Μαθηματικά, Μέρος 4

10102382

Δ΄

Μαθηματικά, Μέρος 5

10102383

Ε΄

Μαθηματικά, Μέρος 1 (ΝΕΟ)

10102432

Ε΄

Μαθηματικά, Μέρος 2 (ΝΕΟ)

10102433

Ε΄

Μαθηματικά, Μέρος 3 (ΝΕΟ)

10102434

Ε΄

Μαθηματικά, Μέρος 4 (ΝΕΟ)

10102435

Ε΄

Μαθηματικά, Μέρος 5 (ΝΕΟ)

10102436

Στ΄

Μαθηματικά (Μέρος Α΄)

10102320

Στ΄

Μαθηματικά (Μέρος Β΄)

10102321

Στ΄

Μαθηματικά (Μέρος Γ΄)

10102322

Στ΄

Μαθηματικά (Μέρος Δ΄)

10102323

02. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄+ Β΄

Κυπριακό Ανθολόγιο

10102214

Γ΄+ Δ΄

Κυπριακό Ανθολόγιο (Μέρος Α΄)

10102038

Ε΄+Στ΄

Κυπριακό Ανθολόγιο (Μέρος Β΄)

10102039

Α΄

Ανάγνωση και Γραφή στην Πρώτη Δημοτικού: Θεωρία και Πράξη (Βιβλίο Δασκάλου)

10102263

03. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α΄

Θρησκευτικά, Μέρος Α΄

10102384

Α΄

Θρησκευτικά, Μέρος Β΄

10102385

Β΄

Θρησκευτικά, Μέρος Α΄

10102386

Β΄

Θρησκευτικά, Μέρος Β΄

10102387

Γ΄

Θρησκευτικά, Μέρος Α΄

10102388

Γ΄

Θρησκευτικά, Μέρος Β΄

10102389

Δ΄

Θρησκευτικά, (Ενότητα)

10102390

Ε΄

Θρησκευτικά, (Ενότητα)

10102391

Στ΄

Θρησκευτικά, (Ενότητα)

10102392

Ε΄+Στ΄

Η Εκκλησία της Κύπρου

10102059

Γ΄

Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η Ιστορία μας, οι ιστορίες μας, Φύλλα Εργασίας

 

Γ΄

Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα, Κάρτες Εργασίας

10102394

Δ΄

Ο άνθρωπος και η ιστορία του: Από την Κυπρογεωμετρική μέχρι την Ελληνιστική Εποχή

10102395

Ε΄+Στ΄

Ιστορία της Κύπρου για την Ε΄ και Στ΄ τάξη

10102062

Α΄

Γεωγραφία, Φύλλα Εργασίας

10102396

Β΄

Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Φύλλα Εργασίας

10102397

Γ΄

Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Φύλλα Εργασίας (ΝΕΟ)

10102440

Δ΄

Γνωρίζω το Περιβάλλον μου (Γεωγραφία Δ΄)

 

10102054

Ε΄

Γνωρίζω τον κόσμο: Ευρώπη και Μ. Ανατολή (Γεωγραφία Ε΄) 

 

10102111

Στ΄

Γνωρίζω τον κόσμο: Αφρική, Ασία, Αμερική, Αυστραλία (Γεωγραφία Στ΄)

10102160

04.  ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Α΄

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία (ΝΕΟ)

10102441

Β΄

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία (ΝΕΟ)

10102442

Γ΄

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία (ΝΕΟ)

10102443

Δ΄

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία (ΝΕΟ)

10102444

Ε΄

Φυσικές Επιστήμες (ΝΕΟ)

 

10102445

Στ΄

Φυσικές Επιστήμες (ΝΕΟ)

 

10102446

Ε΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Κατασκευαστικά Συστήματα (Δομές) - Κατασκευές με πλαίσια

 

10102340

Ε΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Ενέργεια - Εναλλακτικά σχήματα

10102341

Ε΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Ε΄ Δημοτικού

10102447

Στ΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Στ΄ Δημοτικού, Ενότητα Μηχανισμοί

10102351

Στ΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Στ΄ Δημοτικού, Ενότητα Κατασκευαστικά Συστήματα

10102352

Στ΄

Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Στ΄ Δημοτικού, Ενότητα Τεχνολογία Ελέγχου

10102448

05. ΑΓΓΛΙΚΑ

Α΄

Αγγλικά, Friends, Starter Book A, Year 1

 

10102344

Β΄

Αγγλικά, Friends, Starter Book B, Year 2

 

10102345

Β΄

Αγγλικά, My Alphabet Book

 

10102405

Γ΄

Αγγλικά, Friends, Pupil΄s Book, Year 3

10102406

Γ΄

Αγγλικά, Friends, Activity Book, Year 3

10102407

Δ΄

Αγγλικά, Friends, Pupil΄s Book, Year 4

10102360

Δ΄

Αγγλικά, Friends, Activity Book, Year 4

10102361

Ε΄

Αγγλικά, The Magic Box, Pupil΄s Book, Year 5 (ΝΕΟ)

10102449

Ε΄

Αγγλικά, The Magic Box, Activity Book, Year 5 (ΝΕΟ)

10102450

Στ΄

Αγγλικά, Pupil΄s Book (ΝΕΟ)

10102451

Στ΄

Αγγλικά, Activity Book (ΝΕΟ)

10102452

06. ΜΟΥΣΙΚΗ 

Α΄

Μουσική (Α Μέρος)

10102342

Α΄

Μουσική (Β Μέρος)

10102342

Β΄

Μουσική (ΝΕΟ)

10102343

07. ΔΙΑΦΟΡΑ

Α΄+ Β΄

Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι

10102145

Ε΄+Στ΄

Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο

10102410

Δ΄-Στ΄

Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός - επιβάτης - ποδηλάτης

10102411

Bottom of Form

 

 

Β. ΒΙΒΛΙΑ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

Τάξη 

Τίτλος  

Κωδικός 

Αριθμός 

01. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄

Γλώσσα (τεύχος 1)

10101214

Α΄

Γλώσσα (τεύχος 2)

10101215

Α΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 1)

10101216

Α΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 2)

10101217

Β΄

Γλώσσα (τεύχος 1)

10101368

Β΄

Γλώσσα (τεύχος 2)

10101392

Β΄

Γλώσσα (τεύχος 3)

10101393

Β΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 1)

10101369

Β΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 2)

10101397

Α΄+ Β΄

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων

10101219

Γ΄

Γλώσσα (τεύχος 1)

10101221

Γ΄

Γλώσσα (τεύχος 2)

10101222

Γ΄

Γλώσσα (τεύχος 3)

10101223

Γ΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 1)

10101224

Γ΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 2)

10101225

Δ΄

Γλώσσα (τεύχος 1)

10101372

Δ΄

Γλώσσα (τεύχος 2)

10101394

Δ΄

Γλώσσα (τεύχος 3)

10101395

Δ΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 1)

10101387

Δ΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 2)

10101396

Γ΄+ Δ΄

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων

10101227

Ε΄

Γλώσσα (τεύχος 1)

10101229

Ε΄

Γλώσσα (τεύχος 2)

10101230

Ε΄

Γλώσσα (τεύχος 3)

10101231

Ε΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 1)

10101232

Ε΄

Γλώσσα, Τετράδιο Εργασιών (τεύχος 2)

10101233

Στ΄

Γλώσσα (τεύχος 1)

10101235

Στ΄

Γλώσσα (τεύχος 2)

10101236

Στ΄

Γλώσσα (τεύχος 3)

10101237

Στ΄

Γλώσσα, Τετράδιο εργασιών (τεύχος 1)

10101238

Στ΄

Γλώσσα, Τετράδιο εργασιών (τεύχος 2)

10101239

Ε΄+Στ΄

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων "Με λογισμό και μ΄όνειρο"

10101041

Ε΄+Στ΄

Γραμματική 

10101064

02. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δ΄

Θρησκευτικά 

10101259

Ε΄

Θρησκευτικά 

10101264

Στ΄

Θρησκευτικά 

10101269

Δ΄

Ιστορία 

10101261

Ε΄

Ιστορία 

10101266

Στ΄

Ιστορία 

10101271

Στ΄

Γεωγραφία 

10101375

Στ΄

Γεωγραφία, Τετράδιο εργασιών 

10101376

03. ΜΟΥΣΙΚΗ

Γ΄-Δ΄

Μουσική 

10101377

Γ΄+ Δ΄

Μουσική, Τετράδιο εργασιών

10101351

Ε΄

Μουσική 

10101378

Ε΄

Μουσική, Τετράδιο εργασιών

10101379