Κατάλογοι βιβλίων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης:

 

Βιβλία που χρησιμοποιούνται στην Κυπριακή Εκπαίδευση (2015-2016)

Στην Κυπριακή Εκπαίδευση χρησιμοποιούνται διδακτικά βιβλία εκδόσεις Υ.Α.Π., Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και «Άλλων Πηγών». Πιο κάτω παρουσιάζονται παραστατικά τα δεδομένα αυτά.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι αριθμοί των βιβλίων που χρησιμοποιούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Υ.Α.Π.

Ι.Τ.Υ.Ε.

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

125

67

-

192

ΜΕΣΗ

144

73

51

268

ΤΕΧΝΙΚΗ

193

47

29

269

ΣΥΝΟΛΟ

462 (63%)

187 (26%)

80 (11%)

729 (100%)

Στην πιο κάτω γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι στην Εκπαίδευση της Κύπρου χρησιμοποιούνται συνολικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

− 465 τίτλοι βιβλίων εκδόσεις Υ.Α.Π., ποσοστό 63%,
− 187 τίτλοι βιβλίων εκδόσεις Ι.Τ.Υ.Ε., ποσοστό 26%
− 80 τίτλοι βιβλίων εκδόσεις «Άλλων Πηγών», ποσοστό 11%