Ομογενείς

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Παναγιώτης Σάββα
Phone +357 22402327

Χριστίνα Ιωάννου-Selman
Phone +357 22402361

Περιγραφή Προγράµµατος

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε χώρες όπου υπάρχουν εστίες Ελληνισμού, προσφέρει από το 2000, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», το οποίο απευθύνεται σε ομογενείς εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.

Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου να συμβάλει στη στήριξη του ελληνισμού της διασποράς και στη διάσωση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του ελληνισμού προσφέρει κάθε χρόνο, μέχρι και δώδεκα (12) υποτροφίες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσβλέπει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, ώστε να είναι ικανοί και ικανές να τη διδάξουν στις χώρες τους καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και τον πολιτισμό. Τους/τις θεωρεί πρέσβεις και πρέσβειρες της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στις χώρες τους και θέλει να αναπτύξει κουλτούρα ομαδικού πνεύματος ανάμεσα σε όσους και όσες επιλεγούν να συμμετάσχουν. Η θετική σχέση που ανέπτυξε με Ομογενείς Εκπαιδευτικούς στην ως τώρα πορεία του και η διάθεσή του για συνεχή αναβάθμιση του εν λόγω Προγράμματος αντανακλάται στην ποιότητα των εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρεί τους/τις Ομογενείς Εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες που επιθυμούν την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική μάθηση και διαρκώς αναβαθμίζεται με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών.