Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική
ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία & 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός


Πρόγραμμα
σεμιναρίου
Υλικό σεμιναρίου
(ολομέλεια και εργαστήρια)
Άλλο επιμορφωτικό υλικό -
Δημοσιεύσεις
Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό Σχετικές ιστοσελίδες -
Χρήσιμες συνδέσεις
Δημοσιότητα

Δημοσιότητα