Με βάση τα Νέα Σχέδια Υπηρεσίας Ειδικών Εκπαιδευτικών της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας το Παιδαγωγικό σχεδίασε και προσφέρει το Πρόγραμμα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών, το οποίο αφορά Ειδικούς Εκπαιδευτικούς με τις εξής ειδικότητες: Κωφών, Τυφλών, Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών και Λογοθεραπείας.

Σκοπός του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών είναι η σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση, καθώς και η επικαιροποίηση των γνώσεων των Eιδικών Eκπαιδευτικών σε βασικά θέματα νομοθεσίας, φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και τεχνολογιών της ειδικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε 2 φάσεις:

A Φάση: κοινή επιμόρφωση για όλες τις ειδικότητες (8 συναντήσεις των 3 δ.π. η κάθε μια)
Β Φάση: ανά ειδικότητα (17 συναντήσεις των 3 δ.π. η κάθε μια)

Ομάδα 1: Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί
Ομάδα 2: Ψυχολόγοι, Ειδικοί Δάσκαλοι με συνδυασμό προσόντων και Ειδικοί Δάσκαλοι μη ελληνόφωνων πανεπιστημίων
Ομάδα 3: Ειδικοί δάσκαλοι /Λογοθεραπευτές μη ελληνόφωνων πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται για δεύτερη φορά την άνοιξη του 2010 (Φεβρουάριος – Μάιος 2010)

 

Ανακοινώσεις

18/1/2010
Έλεγχος ομάδων Α΄ Φάσης

14/1/2010
Ανακοίνωση για ομάδες Α΄ Φάσης

Ηλεκτρονική εγγραφή εκπαιδευομένων
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει

10/12/2010
Ανακοίνωση έναρξης