Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου με ημερ. 2/4/2014, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει Συνέδριο ως επιστέγασμα των δράσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό έμφαση στόχου της φετινής σχολικής χρονιάς «Η καλλιέργεια της Ενεργού Πολιτότητας με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη».

Το Συνέδριο «Ενεργός Πολιτότητα. Από τη σχολική δράση στη συμμετοχή στην κοινωνία. ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΕΥ ΖΩ» εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία και θα έχει ως αποδέκτες 150 συνολικά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που διδάσκουν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014, από τις 8.00 μέχρι τις 14.00 στο Hilton Park στη Λευκωσία.

Η επιμορφωτική αυτή δράση συνδυάζει τη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του θέματος της Ενεργού Πολιτότητας και προβάλλει την επιβεβλημένη ανάγκη για στοχευμένη καλλιέργειά της στο σύγχρονο σχολείο. Στο πρώτο μέρος θα κατατεθεί εισήγηση από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του York Ian Davies. Eπιστημονικοί συνεργάτες θα αναδείξουν στοιχεία και πτυχές για την Πολιτότητα από τις διεθνείς τάσεις και έρευνες. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν από εκπαιδευτικούς καλές πρακτικές και δράσεις από σχολεία όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, τρόποι με τους οποίους οι νέοι άνθρωποι είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν στάσεις, που θα τους καθιστούν εν δυνάμει ενεργούς πολίτες στην ευρύτερη κοινωνία.

Λειτουργοί του Π.Ι. θα επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς, των οποίων οι εργασίες θα επιλεγούν και θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, έτσι ώστε έγκαιρα να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός. Στον χώρο του Συνεδρίου θα εκτεθούν όλες οι εικαστικές και άλλες δημιουργίες τόσο από τα σχολεία Μ.Ε. ΚΑΙ Μ.Τ.Ε.Ε. που συμμετείχαν στις δράσεις του Προγράμματος ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΕΥ ΖΩ, όσο και από τα σχολεία όλων των βαθμίδων που που είχαν αναπτύξει δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση που προσφέρει το Π.Ι.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (60 εκπαιδευτικοί από την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, 90 εκπαιδευτικοί από τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, www.pi-eggrafes.ac.cy από την Δευτέρα 12 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014. Στην εγγραφή θα προβεί ο Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου με τον κωδικό παραγγελίας των σχολικών βιβλίων. Σημειώνεται ότι για την επιτυχή καταχώρηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, προϋποτίθεται η εγγραφή ως χρηστών των εκπαιδευτικών, καθώς και των Διευθυντών/ντριών, στην πλατφόρμα εγγραφών του Π.Ι., όπως επίσης η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου.

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και ώρα δήλωσης της συμμετοχής. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων, τότε αυτόματα δεν θα επιτρέπονται άλλες εγγραφές. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/χουσών εκπαιδευτικών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 2 Ιουνίου 2014. Τέλος, σημειώνεται ότι στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής, μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω Συνέδριο.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής