Δίκτυα και επικοινωνίες

Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης - VPN

Είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου του ΠΙ και απομακρυσμένα με τη χρήση του VPN client που παρέχεται. Κάνοντας Log in στο VPN δίκτυο του ΠΙ ο χρήστης αυτομάτως κληρονομεί τα δικαιώματα αυθεντικοποίησης/πρόσβασης που έχει όταν βρίσκεται στο γραφείο.

Για εξασφάλιση της υπηρεσίας επικοινωνήστε με τον κ. Πάμπο Νικολάου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

 

Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Πρόσβαση μέσα από το δίκτυο του ΠΙ σε ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών περιοδικών και άρθρων. Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.pi.ac.cy/databases

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών περιοδικών και άρθρων είναι δυνατή και εκτός ΠΙ, αφού όμως προηγουμένως ενωθείτε με VPN σύνδεση με το δίκτυο του ΠΙ.