Τίτλοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίων

Βαθμίδα: Προσχολική

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών

Σκοπός: Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινού θεωρητικού υπόβαθρου μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας σε σχέση με τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην έκφραση, κατανόηση, έλεγχο των συναισθημάτων, καθώς και την ενσυναίσθηση. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δοθούν ιδέες και τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνεχιστεί αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι. Παράλληλα, το εργαστήρι στοχεύει να προσφέρει εμπειρίες επιτυχίας στους γονείς σε σχέση με τον γονεϊκό τους ρόλο. Συμβάλλει συνεπώς στην ενδυνάμωση και όχι στην από-δεξιοποίηση (deskilling) των γονιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

• Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήριο γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου, καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών.   Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία κ.λπ.).

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισάριθμες ομάδες (γονέων και παιδιών). Τα εργαστήρια διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (δύο εργαστήρια κατά τη διάρκεια της μέρας).

Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου, και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να στηρίζουν συναισθηματικά τα παιδιά τους.

Βαθμίδα: Προσχολική

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Σκοπός: Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινού θεωρητικού υπόβαθρου μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας, σε σχέση με τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήρι· αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της φιλίας για την προσχολική ηλικία. Στο εργαστήρι· τονίζεται το δικαίωμα επιλογής φίλων, οι απαραίτητες προυποθέσεις για τη φιλία καθώς και οι υποχρεώσεις των φίλων. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήριο γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών.  Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία κ.λπ.).

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισάριθμες ομάδες (γονέων και παιδιών). Τα εργαστήρια διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (δύο εργαστήρια κατά τη διάρκεια της μέρας).

Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου, παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν φίλους.

Βαθμίδα: Προσχολική

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών

Σκοπός: Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινού θεωρητικού υπόβαθρου μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας σε σχέση με τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αποδείξουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία του παιχνιδιού για την προσχολική ηλικία. Στο εργαστήριο τονίζεται η αξία του παιχνιδιού ως υλικού και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται παλιά ή σπασμένα παιχνίδια. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές ή διαφορετικές εμπειρίες και να δώσει ιδέες και τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προτού πραγματοποιηθεί το εργαστήριο γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών.   Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία κ.λπ.).

Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισάριθμες ομάδες (γονέων και παιδιών). Τα εργαστήρια διεξάγονται σε πρωινό χρόνο (δύο εργαστήρια κατά τη διάρκεια της μέρας). Τα παιδιά πρέπει να φέρουν παλιά ή σπασμένα παιχνίδια.

Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται επεξήγηση του σκεπτικού του εργαστηρίου και εισήγηση τρόπων με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να εκτιμήσουν τα παιχνίδια.

Βαθμίδα: Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Σκοπός: Ενημέρωση των γονέων για θέματα γονεϊκότητας και επικοινωνίας με τα παιδιά.

Περιγραφή:

H διάλεξη αφορά στο θέμα της θετικής γονεϊκότητας και τις δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά. Η έννοια της θετικής γονεϊκότητας αναφέρεται στην «προσέγγιση της ανατροφής των παιδιών βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του παιδιού στο μέγιστο των δυνατοτήτων του με έναν εποικοδομητικό τρόπο σε ένα περιβάλλον χωρίς την χρήση βίας» (Συμβούλιο της Ευρώπης).

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Σκοπός:

• Να κατανοήσουν οι γονείς τη διάσταση της ύπαρξης και της διατήρησης των ορίων στο μεγάλωμα των παιδιών.

• Να συνειδητοποιήσουν πως η έννοια των ορίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγάπη και την αυτοεκτίμηση των παιδιών.

• Να εκφράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά στη θέσπιση και στην τήρηση ορίων στην οικογένειά τους.

• Να μάθουν ή να εξοικειωθούν με τεχνικές που συμβάλλουν θετικά στην αποδοχή των ορίων από τα παιδιά τους.

Περιγραφή:

• Ανάλυση της έννοιας «όριο/α» και των διαστάσεων που σχετίζονται με τον χρονικό προσδιορισμό της θέσπισής τους.

• Προσδιορισμός των στόχων της ύπαρξης ορίων για το παρόν και το μέλλον των παιδιών.

• Μέσα από βιωματικές ασκήσεις (π.χ. κατευθυνόμενη φαντασία) ή περιγραφή παραδειγμάτων η κατανόηση/συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του θέματος «όρια».

• Προσδιορισμός εννοιών: φυσικές και λογικές συνέπειες, τιμωρία, υπευθυνότητα

• Παρουσίαση τεχνικών (με παραδείγματα) θέσπισης ορίων και παράλληλα της ανάπτυξης της υπευθυνότητας των παιδιών

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας περίπου μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδα: Προσχολική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς με ή και χωρίς τη συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Σκοπός: Η ενίσχυση του ρόλου των γονέων στην υποστήριξη της νοητικής ενδυνάμωσης των παιδιών τους μέσα από την αξιοποίηση της καθημερινότητάς τους, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. Συγκεκριμένα το σεμινάριο θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες, το περιεχόμενο των οποίων άπτεται των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Περιγραφή:

- Το σεμινάριο μπορεί να προσφερθεί με τη μορφή ενημερωτικών συναντήσεων ή/και με βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών.

- Το βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην επίλυση καθημερινών προβληματικών καταστάσεων επιστρατεύοντας, εκ μέρους των παιδιών, νοητικές δεξιότητες και εκ μέρους των γονέων την εφαρμογή της σωκρατικής μεθόδου. Απώτερος στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι γονείς και παιδιά να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να δοθούν ιδέες και τρόποι με τους οποίους μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μορφή επικοινωνίας και στο σπίτι.  Παράλληλα, το εργαστήριο στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους γονείς να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, αλλά και στο να αποκτήσουν στενότερες και δημιουργικότερες σχέσεις με το σχολείο.

Προϋποθέσεις:

-Οι ενημερωτικές διαλέξεις μπορεί να είναι περισσότερες από μία, ανάλογα με τις απαιτήσεις των γονέων και εκπαιδευτικών.

- Το βιωματικό εργαστήριο μπορεί να ακολουθήσει την ενημερωτική διάλεξη.

Εάν όχι, προτού πραγματοποιηθεί:

Α) Γίνεται συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, στην οποία παρουσιάζεται η δομή και το σκεπτικό του εργαστηρίου καθώς και τρόποι εμπλοκής των εκπαιδευτικών.  Στη συνάντηση αυτή παρουσιάζεται η πορεία που θα ακολουθηθεί, ούτως ώστε τα σχολεία να εξασφαλίσουν τη μέγιστη συμμετοχή των γονέων στα εργαστήρια (δήλωση συμμετοχής, προσωπική επικοινωνία).

Β) Γίνεται συνάντηση με τους γονείς κατά την οποία γίνεται μία δεκάλεπτη ενημέρωση, πριν από την εφαρμογή του, για τους στόχους και το περιεχόμενο του εργαστηρίου.

-Με το πέρας του βιωματικού εργαστηρίου παραμένουν οι γονείς και γίνεται αναστοχασμός της δράσης και επεξήγηση/επίλυση τυχόν αποριών ή/και ερωτήσεων.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Σκοπός: Οι γονείς να αναγνωρίσουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών τους στην πρόληψη των ασθενειών και στην προαγωγή της ολιστικής υγείας.

Περιγραφή:

Το περιεχόμενο της ενημερωτικής διάλεξης σχετίζεται αρχικά με τον ορισμό της ευρύτερης έννοιας της υγείας και με τα αίτια προβλημάτων υγείας από τον σύγχρονο τρόπο ζωής (π.χ. κάπνισμα, αλκοόλ, άγχος, κατάθλιψη, λανθασμένες διατροφικές συνήθειες, έλλειψη σωματικής άσκησης, χρήση/κατάχρηση φαρμάκων). Ακολούθως τονίζονται οι παράγοντες προστασίας που προάγουν την ολιστική υγεία, όπου δίνεται έμφαση στη σημασία της υγιεινής διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας (Καρδιαγγειακά νοσήματα, Διαβήτης, Υπέρταση, Καρκίνος, Γρίπη, Οδοντιατρικά προβλήματα, Ψυχικά Νοσήματα, κ.ά.).

 

Προϋποθέσεις:

 Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Σκοπός:

Στην σύγχρονη κοινωνία, όπου η διαφορετικότητα των ανθρώπων αυξάνεται συνεχώς, οι γονείς οφείλουν να διδάξουν στα παιδιά τους την έννοια και τη σημασία της αποδοχής του Άλλου, του διαφορετικού.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

1. Σύχρονος κόσμος και ετερότητα

2. Διαφορετικότητα και αποδοχή

3. Η διδασκαλία της αποδοχής

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο εκτιμάται να είναι διάρκειας 2 ωρών και θα συνδυάζει τη θεωρία με τη βιωματική εφαρμογή τρόπων τεχνικών καλλιέργειας της αποδοχής του διαφορετικού στα παιδιά.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι (α) να αντιληφθούν οι γονείς τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην προσπάθεια για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών τους, (β) να κατανοήσουν οι γονείς στρατηγικές και καλές πρακτικές στήριξης των παιδιών τους για μάθηση.

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται τα πιο κάτω:

1. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διαδικασία της μάθησης

2. Αναλυτικά Προγράμματα και μαθησιακές επιδιώξεις

3. Πώς εργαζόμαστε στο σχολείο

4. Πώς αξιολογούνται οι μαθητές

5. Πώς μπορούν οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς ή/και μαθητές.

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να εφαρμόζουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις.

Περιγραφή:

• Καλλιέργεια και εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής επικοινωνίας (παραδείγματα λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας)

• Εντοπισμός χαρακτηριστικών καλού/ής ακροατή/τριας

• Έννοια διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης

• Ανάπτυξη ικανότητας διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

• Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή τρόπων επίλυσης συγκρούσεων

• Εφαρμογή των βημάτων επίλυσης ενός προβλήματος/μίας σύγκρουσης (Καθορισμός προβλήματος, Εξέταση εναλλακτικών λύσεων, Επιλογή και εφαρμογή κατάλληλης λύσης, Αξιολόγηση)

Προϋποθέσεις: Το βιωματικό εργαστήριο διαρκεί τουλάχιστον 80 λεπτά (μία συνάντηση) και προσφέρεται για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου. Προαιρετικά, μπορεί να περιλαμβάνει και βιωματική εφαρμογή με μαθητές.

Βαθμίδα: Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Γονείς.

Σκοπός: Να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της διασφάλισης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, τόσο στην νεανική όσο και στην ενήλικη ζωή.

Περιγραφή: Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε γονείς και μαθητές. Το περιεχόμενο θα προσαρμοστεί ανάλογα με το ακροατήριο. Κύρια σημεία του βιωματικού εργαστηρίου είναι:

• Αλλαγές στην εφηβεία (σωματικές, συναισθηματικές, πνευματικές)

• Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των έφηβων

• Χαρακτηριστικά σεξουαλικότητας κατά την εφηβεία

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των ατόμων

• Σχέσεις εφήβων (διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις)

• Κοινωνικό – Βιολογικό φύλο

• Υγιείς προϋποθέσεις για έναρξη σεξουαλικών σχέσεων

• Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (1994)

• Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που πιθανόν να προκύψουν κατά την σεξουαλική επαφή.

• Φορείς/Υπηρεσίες/Ομάδες ατόμων στήριξης των εφήβων

Προϋποθέσεις:

Το βιωματικό εργαστήριο διαρκεί τουλάχιστον 80 λεπτά. Αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει και συνέχεια σε επόμενη συνάντηση για άλλα 80 λεπτά.

Ο αριθμός των ατόμων της ομάδας είναι καλύτερα να κυμαίνεται γύρω στους 15.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Σκοπός: Η συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών για πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών και τη βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.

Περιγραφή:

• Οργάνωση δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτικούς για παιδιά και γονείς

•Εφαρμογή δραστηριοτήτων στην τάξη με τους μαθητές και τους γονείς

• Συζήτηση με εκπαιδευτικούς και γονείς με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία σπιτιού-σχολείου και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα Μαθηματικά

Προϋποθέσεις:

Το εργαστήριο γίνεται σε πρωινό χρόνο, διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις 40λεπτες περιόδους (1Χ40΄ ενημερωτική συνάντηση, 2Χ40΄ εφαρμογή, 1Χ40΄ αναστοχασμός) και περιλαμβάνει εφαρμογή στην τάξη.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σκοπός: Οι συμμετέχοντες

- να κατανοήσουν την έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς

- να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα

- να μάθουν για τις μορφές εκδήλωσης της παραβατικής συμπεριφοράς

- να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας

- να γνωρίσουν πρακτικές / μεθόδους διαχείρισής της διαφυλάσσοντας την ψυχική υγεία του παιδιού

- να έρθουν σε επαφή με μεθόδους αντιμετώπισης, ώστε να επιτευχτεί η ισορροπία μέσα στο σχολείο και αυυό να αποτελεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και όχι απειλή για το παιδί

- να κατανοήσουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου στήριξης των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Περιγραφή:

- Μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ως κοινωνικό φαινόμενο

- Αίτια παραβατικότητας

- Νομικό πλαίσιο του δικαίου των ανηλίκων

- Τρόποι αντιμετώπισης ανήλικης εγκληματικότητας

- Φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων στην κυπριακή κοινωνία και η αντιμετώπισή τους

- Aνήλικος δράστης και ανήλικο θύμα: συμμορίες ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση ανηλίκου και μέτρα διαχείρισης και διευθέτησης προβληματικών καταστάσεων

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας περίπου μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Σκοπός:

- Να κατανοήσουν οι γονείς την έννοια του σχολικού εκφοβισμού.

- Να ενημερωθούν με διάφορα παραδείγματα και να διαχωρίσουν τον σχολικό εκφοβισμό από το πείραγμα.

- Να μάθουν για τις μορφές εκδήλωσης του σχολικού εκφοβισμού.

- Να ενημερωθούν για το ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας.

- Να γνωρίσουν τρόπους πρόληψης εκφοβιστικών συμπεριφορών.

Περιγραφή:

- Τι είναι η εκφοβιστική συμπεριφορά

- Όταν το παιδί γίνεται θύμα

- Το παιδί που εκφοβίζει τα άλλα παιδιά

- Πώς εκδηλώνεται η εκφοβιστική συμπεριφορά

- Οι συνέπειες της θυματοποίησης

- Ο ρόλος της οικογένειας

- Εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα αδέλφια

- Εντοπίζοντας τα σημάδια του εκφοβισμού

- Αντιμετωπίζοντας το παιδί θύτη,

- Συνεργασία με το σχολείο

- Πρόληψη των εκφοβιστικών μορφών συμπεριφοράς

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς.

Σκοπός:

Να κατανοήσουν οι ενήλικες πόσο σημαντική είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών αφήνοντας πίσω τα ταμπού. Στόχος είναι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα ευαίσθητα αυτά θέματα και τον τρόπο με τον οποίο απαντούμε στα παιδιά και να καθοδηγήσουμε γονείς και εκπαιδευτικούς πώς να μιλούν στα παιδιά για την ιδιωτικότητα τους (privacy). Επίσης στόχος είναι να δοθεί οδηγός για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

Περιγραφή:

Μιλώντας στο παιδί από νωρίς για τη σεξουαλικότητα

- Απενοχοποίηση του θέματος και ενθάρρυνση των γονέων να μιλούν

- Ιδιωτικότητα (privacy), «Το σώμα σου, σου ανήκει»

- Μιλώντας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

«Ο κανόνας του εσώρουχου»

«’Καλά’ και’ κακά’ αγγίγματα»

«’Καλά’ και ‘κακά’ μυστικά»

- Συζητώντας με παιδιά σχολικής ηλικίας

«Αναπαραγωγή και γέννηση»

- Συζητώντας με τους εφήβους»

«Αναπαραγωγική υγεία και σεξουαλικότητα»

«Ενημέρωση για κινδύνους και επιπτώσεις»

- Πρόληψη (αποτελεσματική επικοινωνία, εμπιστοσύνη, η καλή σχέση με το παιδί, διαθεσιμότητα ενήλικα)

- «Θύμα σπάσε τη σιωπή»

- Αντιμετώπιση περιστατικών

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γονείς

Σκοπός:

• Να κατανοήσουν τα αξιώματα στην επικοινωνία.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι ο τρόπος που επικοινωνούν με τα παιδιά/εφήβους περιορίζει ή διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ τους.

• Να εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας που βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους.

• Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τη διάσταση της «ενσυναίσθησης» στην επαφή τους με τα παιδιά.

Περιγραφή:

• Αναφορά στα βασικά αξιώματα της επικοινωνίας

• Βιωματικές δραστηριότητες με εθελοντές από το κοινό για την κατανόηση αυτών των αξιωμάτων

• Παραδείγματα της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τις σχέσεις

• Ασκήσεις σχετικά με την «ενεργητική ακρόαση» ή/και την «ενσυναίσθηση» ή/και την «παράφραση», ώστε να συνειδητοποιήσουν τη διάσταση όλων αυτών και τη σπουδαιότητα στην επαφή και την επικοινωνία τους με τα παιδιά

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τη σημασία και τους τρόπους αξιοποίησης μοντέλων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Περιγραφή:

- Συζήτηση για την ανάγκη και τη χρήση των μοντέλων στην οικοδόμηση γνώσης: πλεονεκτήματα και περιορισμοί.

- Σχεδιασμός δραστηριότητας, διατύπωση στόχων και εφαρμογή της στην τάξη με τους μαθητές.

- Αναστοχασμός για την αποτελεσματικότητα της δράσης σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους.

Προϋποθέσεις: Το εργαστήριο γίνεται σε πρωινό χρόνο, διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα 40λεπτα (1Χ40΄ συζήτηση, 2Χ40΄ εφαρμογή, 1Χ40΄ αναστοχασμός) και περιλαμβάνει εφαρμογή στην τάξη.

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Πληθυσμός: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Μαθητές, Γονείς.

Σκοπός: Η βελτίωση των επιπέδων σωματικής και ψυχικής υγείας στη Κύπρο.

Περιγραφή:

Παράθεση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από πρόσφατες έρευνες στη Κύπρο και σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η σημασία των αποτελεσμάτων και ο ρόλος της κοινωνίας και της παιδείας σε αυτά.

Προϋποθέσεις:

Α) Το σεμινάριο μπορεί να δοθεί σε μορφή ενημέρωσης.

Β) Του σεμιναρίου μπορεί να προηγηθεί έρευνα από τους μαθητές στο σχολείο για τη διατροφή τους, τη φυσική τους δραστηριότητα και τη σωματική τους κατάσταση (βάρος, ύψος). Τα σχολικά ευρήματα μπορεί να συγκριθούν με τα παγκύπρια και άλλα ευρωπαϊκά στοιχεία στο σεμινάριο.

Γ) Το σεμινάριο μπορεί να ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια στα οποία οι μαθητές θα καταγράψουν το διαιτολόγιό τους και θα το αξιολογήσουν με βάση το διαιτολόγιο της μεσογειακής διατροφής. Με απλές ασκήσεις, όπως η δίπλωση και το άλμα χωρίς φόρα οι μαθητές μπορεί να αξιολογήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα. Τέλος, μετρώντας το βάρος και το ύψος τους (Δείκτης Μάζας Σώματος), μπορεί να αξιολογήσουν τη φυσική τους κατάσταση, δηλαδή το βάρος τους σε σχέση με το ύψος τους.

Βαθμίδες: Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη

Πληθυσμός: Γονείς

Σκοπός: Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ενδυναμώσει ο εκπαιδευόμενος την ποιότητα της σχέσης του με τα παιδιά του. Το σεμινάριο στοχεύει στην απόκτηση εργαλείων που θα έχει στη διάθεσή του ο γονιός ώστε να μπορεί να επιλύει συγκρούσεις, να μεταφέρει τα μηνύματα που θέλει με εποικοδομητικό τρόπο, να ενθαρρύνει την υπευθυνότητα και την αυτονομία των παιδιών και να αναπτύσσει ουσιαστική σχέση με το παιδί.

Περιγραφή:

Τι είναι επικοινωνία. Φάσεις επικοινωνίας (πομπός-μήνυμα-δέκτης). Σημασία ανατροφοδότησης για αποτελεσματική επικοινωνία. Λεκτική, μη λεκτική επικοινωνία. Δεξιότητες επικοινωνίας: Ανατροφοδότηση, προσεκτική ακρόαση, παράφραση, αντανάκλαση συναισθήματος, ενσυναίσθηση. Εμπόδια στην επικοινωνία. Τι συνιστά σύγκρουση. Επίλυση συγκρούσεων μεταξύ γονιών-παιδιών. Μη βίαιη επικοινωνία κατά Marshall Rosenberg: Παρατήρηση-Συναισθήματα-Ανάγκες-Επιθυμία/Παράκληση. Παραδείγματα επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ γονιών-μαθητών.

Προϋποθέσεις: Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μορφή μίας ενημερωτικής συνάντησης διάρκειας μίας ώρας (60 λεπτά).

Βαθμίδες: Προσχολική/Δημοτική/Μέση

Είδος: Ενημερωτική διάλεξη/Βιωματικό Εργαστήρι

Σκοπός: Η διαθεματική προσέγγιση του φαινομένου «Ευρωπαϊκή Ένωση», η επιμόρφωση των γονιών και των παιδιών για τις πολυδιάστατες επιδράσεις της ΕΕ στην Κύπρο, ο ρόλος της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δραστήριες αντιλήψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε έναν σύγχρονο κόσμο χωρίς σύνορα του 21ου αιώνα.

Περιγραφή:

Το εκπαιδευτικό/ επιμορφωτικό πρόγραμμα εξελίσσεται στη βάση ενημερωτικών διαλέξεων, διαδραστικού διαλόγου και βιωματικών εργαστηρίων, που εστιάζουν σε επίκαιρα γεγονότα που απασχολούν έντονα τους γονείς και τη νέα γενιά και επηρεάζουν συνολικά την κυπριακή κοινωνία. Καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

(α) Οι ρίζες της ευρωπαϊκής ιδέας και η θέση της ΕΕ στον σύγχρονο κόσμο. Η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα, η εξέλιξη της ΕΕ, η γεωγραφική της επέκταση και η εμβάθυνση των θεσμών της. Η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας.

(β) Ο αβέβαιος 21ος αιώνας και το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις (τρομοκρατία/οργανωμένο έγκλημα/ έγκλημα στον κυβερνοχώρο/ μετανάστευση/ αναδιανομή του διεθνούς πλούτου κ.ο.κ.): Ενοποίηση ή διάλυση;

(γ) Το κοινωνικό πρότυπο της ΕΕ, πολυπολιτισμικότητα, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην οργάνωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, στην απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία, στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, στον αλληλοσεβασμό και την καταπολέμηση του ρατσισμού.

(δ) Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, η σημασία των ενεργειακών πηγών και η στροφή της ΕΕ στην πράσινη οικονομία. Η έννοια της αειφορίας.

(ε) Ο ρόλος της ΕΕ ως ήπιας δύναμης για τη συμφιλίωση και τη συνεργασία. Τα παραδείγματα άλλων χωρών στην ΕΕ και η περίπτωση της Κύπρου.

Το σεμινάριο χρησιμοποιεί ως βοήθημα το βιβλίο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Σύγχρονο Κόσμο» (συνεργασία Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) με συγγραφέα τον Κυριάκο Πιερίδη. Βρίσκεται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΕ.

http://bookshop.europa.eu/el/--pbJE0514044/

Οι συμμετέχοντες μπορούν, στη διάρκεια των σεμιναρίων, να λάβουν σφαιρική γνώση ή να επιλέξουν θεματική ενότητα που τους ενδιαφέρει.

Μπορούν επίσης να αναπτύξουν δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συζητήσεις μαζί με τα παιδιά.

Τα σεμινάρια μπορούν ακόμα να προσαρμοστούν σε σχέση με τρέχουσες δραστηριότητες στη σχολική μονάδα σε συνεργασία με τους συνδέσμους γονέων, όπως η εκπλήρωση στόχων της σχολικής χρονιάς, η οργάνωση συνεδρίων, η δικτύωση με ευρωπαϊκούς θεσμούς και όργανα, η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus ή Euroscola, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή καθιερωμένους διαγωνισμούς και projects.

Το περιεχόμενο και η μορφή του σεμιναρίου θα γίνονται πιο συγκεκριμένα εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, μετά από συνεννόηση με το/τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις που υπάρχουν.