Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συνεχίζει, και κατά την παρούσα σχολική χρονιά, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Μάχιμους Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) στα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την Κεντρική Επιμόρφωση η οποία θα προσφερθεί με τη μορφή σεμιναρίων και τη συνεχή επιμόρφωση στη σχολική μονάδα, η οποία θα παρέχει στήριξη μέσα στη σχολική μονάδα. Η Κεντρική Επιμόρφωση του Προγράμματος για εκπαιδευτικούς θα αρχίσει στις 12 Οκτωβρίου 2011.

Η Κεντρική Επιμόρφωση θα προσφερθεί σε εργάσιμο χρόνο (8:30π.μ. - 1:00μ.μ.) και θα καλύψει 5 γνωστικά αντικείμενα. Από κάθε σχολική μονάδα θα συμμετάσχει ένας εκπαιδευτικός για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος θα επιλεγεί από τη Διεύθυνση του σχολείου, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι. Κάθε εκπαιδευτικός θα παρακολουθήσει δύο ή τρία ολοήμερα σεμινάρια, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο θα επιμορφωθεί.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και στη συνέχεια να ορίσετε και να δηλώσετε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια.

Στην περίπτωση μικρών σχολικών μονάδων της Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση του σχολείου θα προβεί στις ακόλουθες διευθετήσεις:

- Σχολικές μονάδες που απασχολούν δύο εκπαιδευτικούς θα αποστείλουν έναν απ’ αυτούς για να παρακολουθήσει την επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Γλώσσα».

- Σχολικές μονάδες που απασχολούν από τρεις έως τέσσερις εκπαιδευτικούς θα αποστείλουν δύο: ένα για να παρακολουθήσει την επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Γλώσσα» και για ένα από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

- Σχολικές μονάδες που απασχολούν πέντε έως έξι εκπαιδευτικούς θα αποστείλουν τρεις: ένα για να παρακολουθήσει την Επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Γλώσσα», και δύο για να παρακολουθήσουν την Επιμόρφωση σε δύο από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (ένα ο καθένας).

- Σχολικές μονάδες που απασχολούν εφτά έως  δέκα εκπαιδευτικούς θα αποστείλουν τέσσερις: ένα για να παρακολουθήσει την επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο Νέα Ελληνική Γλώσσα, και τρεις για να παρακολουθήσουν την Επιμόρφωση σε τρία από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (ένα ο καθένας).

Σημειώνεται πως προτεραιότητα για να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, θα δοθεί σε άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει οποιαδήποτε επιμόρφωση στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, την προηγούμενη σχολική χρονιά. Στην περίπτωση εκείνη, που δηλωθούν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση άτομα που επιμορφώθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά είναι σημαντικό τα άτομα αυτά να δηλωθούν για παρακολούθηση άλλου γνωστικού αντικειμένου από αυτό που έχουν ήδη επιμορφωθεί.

Η Δήλωση Συμμετοχής για τους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος στην Επιμόρφωση, θα πρέπει να υποβληθεί, με ευθύνη της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο χώρο των ανακοινώσεων με τον τίτλο Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών Δημοτικής στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Για την ηλεκτρονική υποβολή χρησιμοποιήστε τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου σας και δηλώστε από τις 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2011.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων, ανά γνωστικό αντικείμενο, της επαρχίας στην οποία ανήκει η σχολική τους μονάδα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο έχει την ευθύνη υλοποίησης της επιμόρφωσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, δε θα δεχθεί καμία αίτηση αλλαγής της επαρχίας επιμόρφωσης.

Σημειώνεται πως λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία Δήλωσης Συμμετοχής.

Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ήβη Γεωργίου, στο τηλέφωνο 22402370.

 

Εγκύκλιος και παράρτημα

Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής