Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου (αριθ. Φακ. ΠΙ 7.7.06.13.2 και ημερ. 2 Μαΐου 2011) επισημαίνουμε αλλαγές που προέκυψαν στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης εξαιτίας των Εκλογών των Γενικών Αντιπροσώπων ΟΕΛΜΕΚ στις 17 Μαΐου 2011.

Συγκεκριμένα, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις ομάδες

ΛΕΥ.ΝΕΟ.Μ2 και ΛΕΜ.ΝΕΟ.Μ2 ότι οι συναντήσεις της κεντρικής επιμόρφωσης (Γ’ Φάση)

που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη, 17 Μαΐου 2011, τελικά θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 τις ίδιες ώρες και στο ίδιο κέντρο επιμόρφωσης.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας που επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες αλλαγές. Για τυχόν απορίες παρακαλώ όπως απευθύνεστε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 22402384.

 

Εγκύκλιος