Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται με επιτυχία τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε παγκύπρια βάση από το ΚΕΕΑ. Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης. Παράλληλα η έρευνα αναπτύσει μια σειρά από επιστημονικά, έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης για τον εντοπισμό μαθητών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιά η έρευνα απεθυνόταν μόνο σε μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού, ενώ τη φετινή σχολική χρονιά 2011-2012 για πρώτη φορά η έρευνα θα διεξαχθεί και στην Γ’ τάξη ...

Αναλυτική Περιγραφή

Αποτελέσματα

Συνδέσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β, Γ΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ