Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) προχωρεί στην ενημέρωση της Ενιαίας Βάσης Δεδομένων αναφορικά με τα Γυμνάσια στα οποία θα φοιτήσουν όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες Στ΄ τάξης την επόμενη σχολική χρονιά (2021-2022). Αυτό κρίνεται απαραίτητο για επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες.

Για να εισέλθετε στην Ενιαία Βάση Δεδομένων:

  1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε το εικονίδιο «Ενιαία Βάση Δεδομένων».
  2. Για εισαγωγή του Γυμνασίου στο οποίο θα φοιτήσει ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια της Στ΄ τάξης του σχολείου σας την επόμενη σχολική χρονιά, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 3β «Δήλωση Γυμνασίου στο οποίο θα φοιτήσουν μαθητές και μαθήτριες Στ΄ τάξης του σχολείου σας τη σχολική χρονιά 2021-2022».
  3. Επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον κωδικό αριθμό ΕΒΔΧΧΧΧΧΧ (ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Η Ενιαία Βάση Δεδομένων θα είναι ανοικτή μέχρι τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021. Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

 

Εγκύκλιος