Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 18/9/2019, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης προχωρούν στην ολοκλήρωση της εν λόγω εκπαίδευσης, η οποία είχε διακοπεί κατά την περσινή σχολική χρονιά, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εκπαίδευση θα πρέπει να εφαρμόσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε μία τελική συνάντηση για σκοπούς ανατροφοδότησης. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της δράσης θα πραγματοποιηθούν, διαδικτυακά, επιπρόσθετες επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας δύο ωρών για κάθε ομάδα συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Οι επιμορφώσεις θα προσφερθούν και φέτος από την κ. Μάρω Κακουρή, Κλινική Ψυχολόγο και τον κ. Δημήτρη Παρπέρη, Συμβουλευτικό Ψυχολόγο και Εκπαιδευτή του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες επιμόρφωσης, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Οι συναντήσεις της κάθε ομάδας θα πραγματοποιηθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΟΜΑΔΑ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
3 Μαρτίου 2021 8:30 – 10:30 Click here to join the meeting
14 Απριλίου 2021 11:00 – 13:00 Click here to join the meeting
9 Ιουνίου 2021 8:30 – 10:30 Click here to join the meeting

 

ΟΜΑΔΑ 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
3 Μαρτίου 2021 11:00 – 13:00 Click here to join the meeting
14 Απριλίου 2021 8:30 – 10:30 Click here to join the meeting
9 Ιουνίου 2021 11:00 – 13:00 Click here to join the meeting

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα