Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Εταιρεία “European School Radio” και το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και άλλους φορείς, διοργανώνουν την Τηλε-Διημερίδα «Το Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση» στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2021. Η Τηλε-Διημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σε μια εποχή που η ανάγκη προώθησης του γραμματισμού στα Μέσα είναι πλέον επιβεβλημένη, η Τηλε-Διημερίδα στοχεύει να αναδείξει τον ρόλο του Μαθητικού Ραδιοφώνου ως Μέσου στη διδακτική πράξη, όπως αυτή εξελίχθηκε στην Ελλάδα και την Κύπρο τα τελευταία χρόνια αλλά και όπως διαμορφώνεται σήμερα με την εκτεταμένη χρήση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει παρουσιάσεις των δράσεων και συμπράξεων που έχουν αναπτυχθεί για το ραδιόφωνο στην εκπαίδευση, καθώς και εισήγηση για το ρόλο του μαθητικού ραδιοφώνου στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει εισήγηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ραδιόφωνο, συνεδρίες για τη δημοσιογραφία και την τέχνη στο ραδιόφωνο, διδακτικές προσεγγίσεις αξιοποίησης του ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάσεις για την υποδομή του ραδιοφώνου και τη δημιουργία ραδιοφωνικού και μουσικού περιεχομένου από απόσταση, καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Η Τηλε-Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://diimerida2021.europeanschoolradio.eu. Η εγγραφή γίνεται μέσω της σελίδας http://europeanschoolradio.eu/society/diimerida2021/#registration. Επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα.

 

Εγκύκλιος

Αφίσα

Πρόγραμμα