Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της ποσότητας των τηγανελαίων που έχει συγκεντρωθεί από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, το οποίο αποτελεί συνεργασία, της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΚΤΗ.

Το ποσό της οικονομικής απόδοσης, με βάση τα τηγανέλαια που συγκεντρώθηκαν από το κάθε σχολείο, έχει κατατεθεί στον λογαριασμό της Σχολικής Εφορείας του σχολείου σας. Για τον σκοπό αυτό παρακαλείται η Διεύθυνση του κάθε σχολείου να επικοινωνήσει με την οικεία Σχολική Εφορεία για να λάβει το ποσό που δικαιούται (επισυνάπτεται ανά Επαρχία ο κατάλογος των σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, στον οποίο παρουσιάζεται η ποσότητα τηγανελαίων που συγκεντρώθηκε, όπως επίσης και η οικονομική απόδοση για το κάθε σχολείο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5).

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο ποσό που καταβάλλεται φέτος στα σχολεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τηγανοκίνηση», ανέρχεται στις 65.827.80 ευρώ. Το αρχικό ποσό από την συλλογή της συνολικής ποσότητας των τηγανελαίων από όλα τα σχολεία ανέρχεται στις 10.827.80 ευρώ και οι πιστώσεις του Προγράμματος, που δίδονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ύστερα από σχετική έγκριση των Υπουργείων Οικονομικών, ανέρχονται στις 55.000 ευρώ. Η απόδοση των χρημάτων αυτών στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας της κάθε σχολικής μονάδας για προώθηση παρεμβάσεων και αλλαγών που θα συμβάλουν ώστε το κάθε σχολείο σταδιακά και μακροπρόθεσμα να καταστεί αειφόρο.

Στη βάση της πιο πάνω επισήμανσης τονίζεται ότι τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε σχολείο θα αξιοποιηθούν αυστηρά και μόνο για περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης μέσα στη σχολική μονάδα και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή ανάγκες της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι για τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία της προδημοτικής εκπαίδευσης η οικονομική απόδοση των χρημάτων του Προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυστηρά και μόνο σε δράσεις και παρεμβάσεις μέσα στη σχολική μονάδα, που στηρίζονται ή προνοούνται στην αειφόρο περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του κάθε σχολείου, ώστε αυτό να καταστεί αειφόρο, στη βάση του πλαισίου οργάνωσης και εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.

Για την Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση η οικονομική απόδοση του Προγράμματος νοείται ότι θα αξιοποιηθεί ανάλογα για περιβαλλοντικές δράσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα, που θα έχουν απτά και χειροπιαστά αποτελέσματα, στη βάση της φιλοσοφίας του αειφόρου σχολείου.

Στις περιβαλλοντικές δράσεις περιλαμβάνεται η αγορά εργαλείων ή άλλων μέσων που είναι σημαντικά για να υλοποιήσει το σχολείο την περιβαλλοντική του δράση (π.χ κομποστοποιητής, εργαλεία για τη δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης χαρτιού, λάστιχα ποτίσματος για τη δημιουργία λαχανόκηπου, υλικά και εργαλεία για τη δημιουργία θερμοκηπίου, όργανα και μέσα για την ενεργειακή απόδοση του σχολείου ή εξοικονόμηση νερού, εργαλεία, υλικά και μέσα για ανάπλαση της σχολικής αυλής, μέσα και υλικά για τη μείωση των απορριμμάτων (πάνινες τσάντες) κ.λπ.). Μπορεί επίσης μέρος του ποσού (20%) να δαπανηθεί για διαφωτιστικές εκστρατείες του σχολείου στην τοπική κοινότητα, η οποία θα είναι ανάλογη του ζητήματος που διερευνάται στη σχολική κοινότητα, για διάχυση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής δράσης ή για εκτύπωση σχετικού με την περιβαλλοντική δράση υλικού.

Ο περιβαλλοντικός Οργανισμός ΑΚΤΗ με τη συνεργασία της Μονάδας ΕΠΑΑ, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα για το πρόγραμμα Τηγανοκίνηση (http://www.tiganokinisi.eu/). Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε καλά παραδείγματα σχολείων εφαρμογής του προγράμματος σε συνάρτηση με τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030, οδηγούς με τεχνολογίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε, δραστηριότητες που μπορείτε να αξιοποιήσετε, όπως επίσης και όποιες άλλες πληροφορίες αφορούν το πρόγραμμα.

Για σκοπούς λογοδοσίας και διαφάνειας όλα τα σχολεία απαιτείται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ΕΝΤΥΠΟ 1 «Αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος «Τηγανοκίνηση» για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), επισυνάπτοντας το αντίγραφο ή το πρωτότυπο της απόδειξης πληρωμής και να το αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2020: α) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με κοινοποίηση (CC) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή β) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη διεύθυνση (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Πρόγραμμα Τηγανοκίνηση», Τ.Θ. 12720, 2252, Λευκωσία).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι το ποσόν, έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου, τότε τα σχολεία θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της οικονομικής απόδοσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα σχολείο ή άλλες διευκρινίσεις αναφορικά με τη δαπάνη του συγκεκριμένου ποσού για περιβαλλοντικές δράσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλ. 22 402352, ηλ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και με τον κ. Μιχάλη Λοϊζίδη, Διευθυντή του Οργανισμού ΑΚΤΗ στο τηλ. 22458485.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Α1: Οικονομική απόδοση σχολείων Επαρχίας Λευκωσίας

Παράρτημα Α2: Οικονομική απόδοση σχολείων Επαρχίας Λεμεσού

Παράρτημα Α3: Οικονομική απόδοση σχολείων Επαρχίας Λάρνακος

Παράρτημα Α4: Οικονομική απόδοση σχολείων Επαρχίας Πάφου

Παράρτημα Α5: Οικονομική απόδοση σχολείων Επαρχίας Αμμοχώστου

Παράρτημα Β: Έντυπο αξιοποίησης της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος