Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων- Προδημοτική), 2019, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, εκ παραδρομής, λείπει μία σελίδα (μετά από τη σελ.136), η οποία αφορά τον τελευταίο Άξονα από το Γνωστικό Αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής «Επίδειξη Υπεύθυνης Αθλητικής και Κοινωνικής Συμπεριφοράς ως Αποτέλεσμα της Συμμετοχής στη Φυσική Δραστηριότητα». Το αρχείο έχει αναρτηθεί εκ νέου, ως Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων- Προδημοτική), 2020.

Ανακοίνωση