Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ημερ. 18.3.2020, για αναβολή όλων των δια ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων, λόγω της έκτακτης κατάστασης με την πανδημία του COVID-19, ενημερώνεστε ότι το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νηπιαγωγών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (εις βάθος επιμόρφωση) 2019 – 2020 θα ολοκληρωθεί εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων.

Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φαίνονται αναλυτικά στον πιο κάτω Πίνακα.

Επιμορφωτής/ Επιμορφώτρια Ημερομηνία/ες διαδικτυακής συνάντησης Ώρα συνάντησης
Ειρήνη Πολεμίτου
(Φυσική Αγωγή)
18/05/2020 09:00-11:00
Λουκάς Λουκά
(Φυσικές Επιστήμες)
15/5/2020 08:00-11:00
Νόπη Τηλεμάχου
(Μουσική)
19/5/2020 08:00-10:00
Θεώνη Νεοκλέους
(Γλώσσα)
15/5/2020 09:00-13:00
Μαρία Ηρακλέους
(Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση)
18/5/2020 8:00 – 12:00
Μαρία Σιακαλλή
(Μαθηματικά)
13/5/2020 (ομάδα Α Λευκωσίας)
14/5/2020 (ομάδα Β Λευκωσίας και ομάδα Λεμεσού)
09:00-12:00
09:00-12:00
Μαρία Σιέλη
(CLIL)
14/5/2020 (ομάδα Α)
15/5/2020 (ομάδα Β)
10:00-14:00
Μαρία Κυριάκου
(Παιχνίδι)
14/5/2020 και 15/5/2020 08:00-10:00

Κάθε επιμορφωτής/ επιμορφώτρια θα επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες ώστε να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες στις περιπτώσεις διαχωρισμού ακροατηρίων σε ομάδες και να δώσει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η σύνδεση στην πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος