Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει ότι το συνέδριο που θα διεξαγόταν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Υποστηρίζοντας Εκπαιδευτικούς σε Θέματα Γνωστικής Ενεργοποίησης και Διαφοροποίησης: Πορίσματα, Πρακτικές Εφαρμογές και Ανοιχτά Ζητήματα» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «EDUCATE», αναβάλλεται.

Θα ενημερωθείτε για το πότε θα διεξαχθεί εν ευθέτω χρόνω.

Απολογούμαστε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την πρόθεσή σας να συμμετέχετε στο συνέδριο.