(βλέπε σχετική ανακοίνωση 3/11/2009)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (Aρ. Φακ.: Π.Ι. 15.58.0, 7.11.08 και ημερ. 2.11.2009) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει γίνει η επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια με το πιο πάνω θέμα. Τα ονόματα των σχολείων περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο.

 

Εγκύκλιος

Κατάλογος σχολείων