Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Αμφιθέατρο UNESCO
6 - 7 Μαΐου 2011

Διοργανωτές:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προεδρείο

Γαβριήλ Καράλλης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Προϊστάμενος Τομέα Τεκμηρίωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Λέκτορας Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Γιώργος Μύαρης, Οργανωτικός Υπεύθυνος, Β.Δ. Φιλόλογος, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων – Π.Ι.Κ.


Επιστημονική Υπεύθυνη

Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Κύπρου, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΝΑΠ Λογοτεχνίας


Μέλη

Πέτρος Πανάου, Λέκτορας Παιδικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λοΐζος Αναστασιάδης, Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης

Αλέξανδρος Μπαζούκης, Φιλόλογος, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων – Π.Ι.Κ.

Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος, Λειτουργός Π.Ι.Κ.

Βασιλική Σελιώτη, Φιλόλογος, Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Υ.Π.Π.

 

Πίνακας: Στέλιος Βότσης, «Ο ποδηλάτης», ακρυλικό, 1987, 85Χ85 εκ., Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης

Σχεδιασμός: Θεόδωρος Κακουλλής, Λειτουργός Υ.Α.Π. - Π.Ι.Κ.

Συντονισμός εκδόσεων: Χρίστος Παρπούνας, Συντονιστής Υ.Α.Π. - Π.Ι.Κ.

Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Μιχάλης Μάγος, Λειτουργός Π.Ι.Κ.