Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 23 ΚΑΙ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΥΠΡΟΥ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνουν ότι, στα πλαίσια της προσπάθειάς τους για συνεχή επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών, διοργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης, κατά τη διάρκεια των Μερών του Εκπαιδευτικού, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2012, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο (Αρ. Φακ.: 7.3.7/3) ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2011.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως δηλώσουν ηλεκτρονικά τα σεμινάρια στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Τα στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν με ακρίβεια με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.

Για να προχωρήσετε με τη δήλωση γράψτε τον αριθμό φακέλου σας, επιλέξτε το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε και πατήστε «Συνέχεια». Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012.

Αριθμός ΠΜΠ:

Ο αριθμός δεν πρέπει να περιέχει γράμματα, διαστήματα ή άλλα σύμβολα.

Σχολείο στο οποίο υπηρετείτε:
Η περίοδος υποβολής δηλώσεων έχει λήξει.

Έλεγχος Δηλώσεων Συμμετοχής Εκπαιδευτικών από Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως αναφέρεται και στη σχετική εγκύκλιο, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και τυπώσουν τον κατάλογο δηλώσεων των εκπαιδευτικών που έχουν έδρα το σχολείο τους κάνοντας κλικ εδώ μετά που θα έχει κλείσει η πλατφόρμα εγγραφών.