Sunday, 9 August 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
Home European Programs Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

 

 

 

 

 

Τ.Ο.Μ.Ε.Σ.

Τ.Ο.Μ.Ε.Σ. Το έργο Τ.Ο.Μ.Ε.Σ αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος και της ικανότητας για συλλογή, οργάνωση και ερμηνεία δεδομένων στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Περισσότερα...

 

EUFolio: EU Classroom ePortfolios

eufolio Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortofolio) και την εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα με γενικότερο στόχο την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία. Περισσότερα...

 

PRoposing modern E-Assessment approaches and Tools to Young and experienced in-service teachers - PREATY

preaty Με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο PREATY (Proposing modern e-assessment approaches and tools to young and experienced in-service teachers) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσδοκεί να εισαγάγει τους εκπαιδευτικούς σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Περισσότερα...

 

Ιδέες, έργα και δρώμενα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την προσέγγιση στα πολιτιστικά τοπία Κρήτης και Κύπρου

thalasses Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα RELEASE για τη διά βίου μάθηση και την Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο

release Το σχέδιο RELEASE αποτελεί προσπάθεια να αξιολογηθεί ο χαρακτήρας διά βίου μάθησης του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας ως βάση τις παραπάνω κατηγορίες και αντλώντας κριτήρια από τη μεταανάλυση ερευνών που έχουν γίνει με το θέμα αυτό. Περισσότερα...

 

CyberEthics II

cyberethics Το CyberEthics είναι το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο προωθεί την ασφαλή χρήση των καινούργιων τεχνολογιών (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο κλπ). Η γραμμή Καταγγελιών είναι το μέρος όπου μπορεί να καταγγελθεί τυχόν παράνομο περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Περισσότερα...

 

The use of Internet: Opportunities and Challenges

The Use of Internet 3-5 Μαρτίου 2010, Hotel Mediterranean, Limassol, Cyprus
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε Εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi, με θέμα: «The Use of Internet: Opportunities and Challenges» Περισσότερα...

 

MustLearnIT, Using ICT for special subject Distance Learning in multigrade schools

MustLearnIt Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρών σχολείων με εξειδικευμένη διδασκαλία ειδικών θεμάτων μέσα από περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονο και ασύγχρονο). Περισσότερα...

 

i.e.Us (ODL): Intercultural Educational Dialogues: What unites us, what separates us!

ieus To έργο i.e.Us: “Intercultural Educational Dialogues: What unites us, what separates us!”, είναι ένα πιλοτικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από τη δράση “Minerva (ODL and ICT in Education)” του προγράμματος Socrates. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2005. Περισσότερα...

 

Enhancing sustainable democratic culture at schools: Empowering teachers through mentoring and action research processes

faces_pest Προγραμματικό Πλαίσιο: Pestalozzi Κωδικός: CoE 2013 0303-0305 Cyprus Εταίροι: Ceredigion County Council. Περισσότερα...

 

Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society: fighting prejudices and discriminatory bullying for equality through human rights: A cross - curricular approach

Cha(lle)nging attitudes and actions for a diverse society Προγραμματικό Πλαίσιο: Pestalozzi Κωδικός: CoE 2014 0303-0305 Cyprus Εταίροι: Ceredigion County Council. Περισσότερα...

 

InetRisks, 2008-2010

inetrisks Στο έργο Inetrisks που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (Δέσμη 2008), τρεις επιστημονικοί φορείς από Κύπρο και Ελλάδα (το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό-Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) μαζί με δέκα οικογένειες εκπαιδευτικών μελέτησαν σε βάθος τη στάση των γονιών σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

Open Discovery Space

ods Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο “Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources (ODS)”, του οποίου εθνικός συντονιστής είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περισσότερα...

 

Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberEthics

cyberethics Το έργο CyberEthics (Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου), που λειτουργεί στη Κύπρο από το 2006, προωθεί την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην Κύπρο και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των ανθρώπων που ζουν στο νησί... Περισσότερα...

 

SIRIUS European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background

sirius Το δίκτυο SIRIUS είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας. Το δίκτυο αυτό έχει ως κύρια ενασχόλησή του την εκπαίδευση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Επιδιώκει τη μελέτη και τη δικτύωση των πολιτικών που εφαρμόζονται, σε επίπεδο κράτους, σχολικής μονάδας και σχολικής πράξης καθώς επίσης και την ενίσχυση προγραμμάτων δράσης στις διάφορες χώρες - μέλη του δικτύου. Περισσότερα...

 

Codes: Collaboration of Schools and Communities through Sustainable Development

codes Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από πολυεπίπεδα δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναδείξει την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας. Περισσότερα...

 

CyberEthics III

cyberethics Το CyberEthics είναι το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το οποίο προωθεί την ασφαλή χρήση των καινούργιων τεχνολογιών (διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο κλπ). Η γραμμή Καταγγελιών είναι το μέρος όπου μπορεί να καταγγελθεί τυχόν παράνομο περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Περισσότερα...

 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση

fysi Η ομάδα των νεοεισερχομένων, όπως και η ομάδα των φοιτητών δασκάλων είναι μια ιδιαίτερη ομάδα εκπαιδευτικών. Οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που αφορούν τις στοιχειώδεις παιδαγωγικές τους δεξιότητες και συνδέονται με την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Περισσότερα...

 

European Network on Teacher Education Policies (ENTEP)

entep Iστοσελίδα: http:// entep.unibuc.eu/ Έναρξη: 23/8/2004 Λήξη: 11/7/2008 Άτομο Επαφής στο Π.Ι.Κ: Έλενα Χατζηκακού. Περισσότερα...

 

CITER, Creation of a European History Textbook Repository

citer Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης ιστορικών βιβλίων στο διαδίκτυο με σκοπό την πρόσβαση και διερεύνηση ιστορικών πληροφοριών μέσα από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Περισσότερα...

 

Wi-Mi: Wide Minds

wimi Ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση των ΤΠΕ στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι οι πολλαπλές ευκαιρίες που δίνονται για επίτευξη ποιότητας στη μάθηση, καθώς και η δυνατότητα χρήσης ποικίλων τρόπων και μεθόδων. Περισσότερα...

 

What does it mean to think historically?

Historically To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνουν Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi με θέμα: «What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community». Περισσότερα...

 

A Framework for Preparing Teachers to Teach with ICT

Design Practice Το Π.Ι. συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 - 29/9/2011) με θέμα το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (http://www.design-practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στοχεύει στη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας μεταξύ των εταίρων των έργων. Περισσότερα...

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Σ.Ο.Ε.Ε.Π.

Δρ Χριστίνα Παπασολομώντος
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης
Email: papasolomontos.chr
@cyearn.pi.ac.cy

Τηλ.: 22402381

Δρ Χρίστος Ρουσιάς
Email: roushias.ch@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ.: 22402323

Δρ Μαριλένα Παντζιαρά
Email: pantziara.m@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ.: 22402346

Email Σ.Ο.Ε.Ε.Π.: cpi_euaffairs@cyearn.pi.ac.cy