Στόχος της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα όπως καθορίζεται και στον υπό έμφαση στόχο για τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είναι η «Γνωριμία και εξοικείωση με τις βασικές αρχές, τους στόχους και το περιεχόμενο των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πιο πάνω στόχου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις οι οποίες αφορούν στην ενημέρωση και επιμόρφωση των Στελεχών του, των Υποστηρικτών και των μάχιμων Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης διαβάστε τη σχετική ενημερωτική έκδοση. 

Πρόγραμμα Συναντήσεων Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών  των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα»)    

Χρήσιμα Αρχεία - Εκδόσεις

      

 

 

9/05/2011
Επιμόρφωση Διευθυντών
Δημοτικής 

Παρουσίαση για τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικής

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων


Παρουσιάσεις για Επιμόρφωση στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2011

Ανακοινώσεις

2/5/2011
Επιμόρφωση Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα-Αμμόχωστος Πάφος

10/3/2011
Μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα μαθήματα Βιολογίας, Χημείας και Γεωγραφίας στα Γυμνάσια («Μπόλιασμα»)
Εκπαιδευτικοί Βιολογίας, Χημείας, Γεωγραφίας που θα συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα») στα Γυμνάσια
Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής συναντήσεων Μάχιμων Εκπαιδευτικών Βιολογίας – Χημείας – Γεωγραφίας που θα αναλάβουν το μπόλιασμα στα Γυμνάσια

9/3/2011
Μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Γυμνάσια («Μπόλιασμα»)
Εκπαιδευτικοί Γυμνασίων που θα συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα»)
Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής συναντήσεων Μάχιμων Εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν το μπόλιασμα ανά γνωστικό αντικείμενο

9/3/2011
Μικρής κλίμακας, ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Δημοτικά («Μπόλιασμα»)
Εκπαιδευτικοί Δημοτικής που θα συμμετέχουν στη μικρής κλίμακας ελεγχόμενη εφαρμογή πτυχών των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων («Μπόλιασμα»)
Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής συναντήσεων Μάχιμων Εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν το μπόλιασμα ανά γνωστικό αντικείμενο

9/2/2011
Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Γεωγραφίας (Γνωρίζω τον Κόσμο Μου)
Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής

26/1/2011
Εγκύκλιος για αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ε.Α.Α. για Δημοτικά

12/1/2011
Εγκύκλιος για αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα Αγγλικών και Αγωγής Υγείας για Δημοτικά

12/1/2011
Εγκύκλιος για αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα Ξένων Γλωσσών και Οικιακής Οικονομίας για Γυμνάσια

10/12/2010
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011)

11/11/2010
Εγκύκλιος για αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο της Αγωγής Ζωής για Δημοτικά

11/11/2010
Εγκύκλιος για αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας για Γυμνάσια

9/11/2010
Εγκύκλιος για αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής για Γυμνάσια

8/11/2010
Εγκύκλιος για Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης Δασκάλων για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα

2/11/2010
Εγκύκλιος για αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής για Γυμνάσια

26/10/2010
Εγκύκλιος για αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα Λογοτεχνίας, Μουσικής, Χημείας, Τέχνης και Πληροφορικής για Γυμνάσια

26/10/2010
Εγκύκλιος για αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο των Αγγλικών για Δημοτικά

11/10/2010
Εγκύκλιος για Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα