Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 7.10.02 και ημερ. 27 Μαϊου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαιρινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί από 1η μέχρι 5η Ιουλίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μιτσή στη Λεμίθου.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος