Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ. Φακ. 7.3.15.10, ημερ. 5 Απριλίου 2019), υπενθυμίζεται ότι, το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες Α΄ (Β.Δ.Α΄) Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί τόσο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) στη Λευκωσία όσο και στο Παράρτημα του Π.Ι. στη Λεμεσό, μεταξύ των ωρών 8:30-13:00. Το Πρόγραμμα των συναντήσεων επισυνάπτεται (Παράρτημα Ι).

Παρακαλώ για ενημέρωση του/της Β.Δ.Α΄ του σχολείου σας (προαγωγή με ισχύ από 1/9/2019). Η παρακολούθηση των συναντήσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του Προγράμματος Δρα Ανδρέα Σοφοκλέους (22402374, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα