Εγκύκλιος: Αποτελέσματα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής: «Το ΚΛΙΜΑ εκπέμπει S.O.S.»

Παράρτημα 1: Αποτελέσματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: Αποτελέσματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης Βραβεύσεων