Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Aρ. Φακ. Π.Ι. 7.11.08 και 7.15.17.4/3 με ημερομηνία 7 Μαΐου 2019, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον Κυπριακό Όμιλο Εκπαιδευτικής Διοίκησης, στη Λευκωσία, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 23 και 24 Μαΐου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, οι εργασίες του Συνεδρίου απευθύνονται προς Διευθυντές/Διευθύντριες, Βοηθούς Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ενώ την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, οι εργασίες απευθύνονται μόνο σε μικρό αριθμό Διευθυντών/ριών και Βοηθών Διευθυντών/ριών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος για Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Κατάλογος για Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019