Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Aρ. Φακ. 7.1.26 και με ημερομηνία 8 Μαΐου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, την Εταιρεία GrantXpert Consulting, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕUC), το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft (MIC) και την εταιρεία Cyric.

Tο Συνέδριο διοργανώνεται ως μέρος των δράσεων του επιχορηγημένου έργου STEMitUP (Instilling Interest in STEM Entrepreneurship to European Students, www.stemitup.eu), το οποίο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις το 2017.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος