Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Aρ. Φακ. 7.1.26 και με ημερομηνία 2 Μαΐου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Το Σεμινάριο διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Performance Enterprise Accelerator and Knowledge Innovation Center (PEAK), το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft (MIC), το Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC), την KPMG Cyprus, το Πρόγραμμα IDEA της Τράπεζας Κύπρου και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Χορηγοί: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), MLS Ιnnovation Inc. και P&P Papafilippou.

Υποστηρικτές: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος