Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει Βιωματικά Εργαστήρια (βιωματικές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις με διαδραστικά παιχνίδια / ερωτοαπαντήσεις / βίντεο) προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, με στόχο την καλλιέργεια συνείδησης ιδιωτικότητας και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Τα Βιωματικά Εργαστήρια αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων Εργαστηρίων που απευθύνθηκαν σε πρώτη φάση σε παιδιά που φοιτούν σε σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Τα Εργαστήρια πραγματοποιούνται με αφορμή την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Τα Βιωματικά Εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού που φοιτούν σε σχολεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού και θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο Ajax, στη Λεμεσό, στις 22 Μαΐου 2019, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Βιωματικά Εργαστήρια Ημερομηνία Ώρα Διεξαγωγής
Βιωματικό Εργαστήριο Α΄ Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 8:30 – 10:00 π.μ.
Βιωματικό Εργαστήριο Β΄ Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 10:30 π.μ. – 12:00 μ.

Κάθε σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το Βιωματικό Εργαστήριο που προτιμά στη βάση της ώρας διεξαγωγής του. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετάσχουν, ανά σχολείο, είναι 50. Διευκρινίζεται ότι τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα αναλάβουν τη διευθέτηση της μεταφοράς των παιδιών στο Ξενοδοχείο Ajax, στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι διευθύνσεις των σχολείων, θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για τη ναύλωση μεταφορικού μέσου για τους μαθητές/τριές τους προς το ξενοδοχείο και ακολούθως πίσω στο σχολείο τους.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Βιωματικά Εργαστήρια θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Παρουσιάσεις», από τις 9 μέχρι τις 19 Μαΐου 2019. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία καλούνται να βεβαιωθούν ότι έχουν επιλέξει το Βιωματικό Εργαστήριο που ανταποκρίνεται στην ώρα προτίμησής τους. Η ώρα διεξαγωγής των Βιωματικών Εργαστηρίων φαίνεται στο εικονίδιο με τις Πληροφορίες Σεμιναρίου. Τα σχολεία θα κληθούν να δηλώσουν, επίσης, τον αριθμό των παιδιών που προτίθενται να συμμετάσχουν στο Βιωματικό Εργαστήριο, καθώς και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συνοδεύσουν τα παιδιά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης συμμετοχής, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (150 ανά Βιωματικό Εργαστήριο σε τρεις (3) παράλληλες ομάδες των 50 παιδιών έκαστη).

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που θα συνοδεύσουν τα παιδιά. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο κατάλογος με τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στα Βιωματικά Εργαστήρια θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), στις 20 Μαΐου 2019.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)