Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού, το οποίο έχει συσταθεί ως πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΟΜΒΑΤ, διοργανώνεται Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Καταπολεμώντας τον Ομοφοβικό και Τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον». Στο εν λόγω Δίκτυο συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα γραφεία Επιτρόπων Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, τα Πανεπιστήμια Λευκωσίας και Frederick, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου και το ερευνητικό κέντρο CARDET. Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υποστηρίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30.

Κεντρική ομιλήτρια στην Ημερίδα θα είναι η Καθηγήτρια Δήμητρα Κογκίδου, από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσουν επιπρόσθετες ομιλίες και παράλληλα εργαστήρια. Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών με σκοπό την καταπολέμηση των στερεοτύπων και μύθων που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Επιδιώκει επίσης, να συνδράμει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ευαισθητοποίησης και αναγνώρισης περιστατικών ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον. Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και οι περιγραφές των εργαστηρίων. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια»,

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 23 Μαΐου 2019.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής