Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια Εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.7.02.10/Π.Ι. 7.7.01 και ημερ. 8 Απριλίου 2019, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ανά επαρχία καθώς και το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

α) δύο (2) Σεμινάρια για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 9 Μαΐου από τις 15:30 μέχρι τις 18:30 και το Σάββατο, 11 Μαΐου, από τις 09:00 μέχρι τις 13:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στα Λατσιά.

β) δύο (2) Σεμινάρια για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Μαΐου από τις 15:30 μέχρι τις 18:30 και το Σάββατο, 18 Μαΐου, από τις 09:00 μέχρι τις 13:00, στο παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στη Λεμεσό.

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος για Λευκωσία

Κατάλογος για Λεμεσό