Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.10.02 και ημερ. 4 Απριλίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη), από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

Εργαστήρια

Εργαστήριο 1: Ο Πέτρος και ο λύκος- Μουσικό παραμύθι

Εργαστήριο 2: Ο μαγικός αυλός- Όπερα

Εργαστήριο 3: Ο Τζακ και η φασολιά- Παραμύθι

Εργαστήριο 4: We are going on a bear hunt- Αναζητώντας την αρκούδα- Παραμύθι

Εργαστήριο 5: Μια σκούπα μα τι σκούπα- Παραμύθι

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα