Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 12.10.02 και ημερ. 22 Μαρτίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:00 μέχρι τις 13:30.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα