Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά την ετήσια Ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχει ως στόχο τον διαμοιρασμό της εργασίας που πραγματοποίησαν τα σχολεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τη συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σε θέματα που αφορούν στην Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέες κατευθύνσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, από τις 08:30 μέχρι τις 15:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Στην Ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης. Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικών. Για τα σχολεία που συμμετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα Προγράμματα/Δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) το σχολείο μπορεί να δηλώσει μέχρι και πέντε (5) εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία που συμμετέχουν στα Προγράμματα/Δράσεις του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), θα παρουσιάσουν εφαρμογές και καλές πρακτικές που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, μέσα από την Έκθεση Αφίσας (poster session) και άλλες σύντομες παρουσιάσεις προς την ολομέλεια.

Για την Έκθεση Αφίσας, θα παραχωρηθεί σε κάθε σχολείο χώρος με μικρό τραπέζι και πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα (έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συνδέσουν έναν δικό τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την παρουσίαση των δράσεών τους). Θα διατίθεται πινακίδα (τύπου foamboard) μεγέθους 1μ. x 1μ. για ανάρτηση της αφίσας του σχολείου ή/και άλλου έντυπου υλικού. Στην έκθεση αφίσας τα σχολεία θα μπορούν να παρουσιάσουν:

  • πληροφορίες για το σχολείο και το σχέδιο δράσης τους,
  • δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος,
  • δείγματα εργασιών των μαθητών, φωτογραφίες, κ.λπ.,
  • αναστοχασμό / αξιολόγηση του έργου τους και καλές πρακτικές που έχουν προκύψει.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν, αν το επιθυμούν, να φέρουν μαζί τους έντυπο υλικό με συνοπτική περιγραφή των δράσεών τους (π.χ. 1 σελίδα Α4 ή ένα τρίπτυχο), το οποίο θα δοθεί στους παρευρισκόμενους.

Πέραν από την Έκθεση Αφίσας θα δοθεί η δυνατότητα, σε όσα σχολεία το επιθυμούν, να υποβάλουν, μέσω της δήλωσης συμμετοχής τους, δημιουργίες και προϊόντα μαθητών τους (τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων των Προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν και μπορούν να περιλαμβάνουν παιχνίδια, παραμύθια κ.λπ.), τα οποία θεωρούν αξιόλογα για αξιοποίηση και από άλλα σχολεία. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε μορφή που να μπορεί να αναπαραχθεί/πολλαπλασιαστεί και να αποσταλεί σε μεγάλο αριθμό σχολείων παγκυπρίως. Το Π.Ι. θα επιλέξει μικρό αριθμό από αυτές τις εργασίες και θα προβεί στον πολλαπλασιασμό και διάχυσή τους.

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας το προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Ημερίδας. Περαιτέρω πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy/imeridaTPE2019 .

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», από την Πέμπτη 04 Απριλίου μέχρι και την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019.

Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την Ημερίδα. Επιπρόσθετα, τα σχολεία που συμμετέχουν στα Προγράμματα και Δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση κατά τη φετινή σχολική χρονιά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), μπορούν να δηλώσουν εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να προβούν σε παρουσίαση στην ολομέλεια της Ημερίδας (μαζί με το θέμα και σύντομη περιγραφή της παρουσίασής τους). Θα γίνει επιλογή έξι εκπαιδευτικών για παρουσίαση, λαμβάνοντας υπόψη την εκπροσώπηση διαφορετικών θεμάτων και διαφορετικού τύπου σχολεία.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα προσφερθεί αριθμός εκπαιδευτικών Εργαστηρίων σε θέματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση (βλ. προκαταρκτικό πρόγραμμα). Το κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει για κάθε ένα/μία από τους συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς τα δύο (2) εργαστήρια στα οποία αυτός/ή επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν με επιτυχία Προγράμματα και Δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση κατά τη φετινή σχολική χρονιά, θα παραλάβουν πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής. Πιστοποιητικό παρακολούθησης της Ημερίδας θα παραλάβουν όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας και προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την επιτυχή εκπροσώπηση του σχολείου σας στην εν λόγω Ημερίδα.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (τηλ. 22402310, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή στους Λειτουργούς του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. στα τηλέφωνα 22402313 / 22402323 / 22402372 / 22402339 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Εγκύκλιος

Προκαταρκτικό πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)