Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ενδοτμηματική Επιτροπή Αγωγής Υγείας), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνουν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Δημοτικής Εκπαίδευσης» στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, στις 10 και 16 Απριλίου 2019 αντίστοιχα.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας στη διδασκαλία της ενότητας 3.1 «Οικογενειακός Προγραμματισμός, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία» του γνωστικού αντικειμένου της Αγωγής Υγείας. Περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος για την έννοια της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, στο πλαίσιο επιστημονικής θεώρησης και παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια για τις τάξεις Β΄, Γ΄ και Στ΄, οι οποίες περιλαμβάνουν τους σχετικούς δείκτες.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις 8.00 μέχρι τις 13.30, με βάση το πιο κάτω Πρόγραμμα:

ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ/

ΛΑΡΝΑΚΑ/

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

10/4/2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ/

ΠΑΦΟΣ

16/4/2019

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE PLAZA, ΛΕΜΕΣΟΣ

Το κάθε σχολείο θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στην αντίστοιχη επαρχιακή Ημερίδα από έναν/μία εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα της Αγωγής Υγείας, ο/η οποίος/α στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως πυρήνας και θα ενημερώσει σχετικά τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», μέχρι τις 8 Απριλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 9 Απριλίου 2019.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος και πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής