Πληροφορείστε ότι έχει εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, η ιστορία που έγραψαν συνεργατικά οι 17 μαθητές/τριες της Στ 2 τάξης (2017-2018) του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών, με τίτλο «Το ημερολόγιο του Ολύμπιου». Το εν λόγω βιβλιάριο διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον διαδικτυακό εκφοβισμό και γράφτηκε από τους μαθητές/τριες στο πλαίσιο των δράσεών τους στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» (https://youngcoaches.pi.ac.cy).

Κάθε σχολική μονάδα θα παραλάβει δύο (2) αντίτυπα του πιο πάνω βιβλιαρίου από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την καταχώριση του βιβλιαρίου στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης Δασκάλου.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το βιβλιάριο και το περιεχόμενό του, καθώς και για πιθανούς τρόπους αξιοποίησής του ως υποστηρικτικού εργαλείου κατά τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν σχετικό διαθέσιμο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (προς μαθητές/τριες και γονείς), το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στον σύνδεσμο https://internetsafety.pi.ac.cy .

 

Εγκύκλιος