Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 6.15.02 και ημερ. 27 Φεβρουαρίου 2019, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών για τα σεμινάρια στη Λεμεσό και στην Πάφο.

Υπενθυμίζεται ότι τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00:

  • Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019, Ξενοδοχείο Almyra, Πάφος (Αίθουσα Danae)
  • Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 , Ξενοδοχείο Πεύκος, Λεμεσός

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Πάφο

Κατάλογος για Λεμεσό