Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Ημερίδα για τις Σχολικές Βοηθούς/ Συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στη Λεμεσό, θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΕ’ ΕΚΑΛΗΣ το Σάββατο, 6/4/19, στις 9:00 – 12:00, (και όχι στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί).

Ανακοίνωση