Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. φακ. Αρ. Φακ.: 15.17.4 / ΠΙ 7.1.28 και ημερ. 23 Ιανουαρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

1η συνάντηση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, 3:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2η συνάντηση: Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019, 3:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

3η συνάντηση: Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, σε πρωινό χρόνο, Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄ - Στυλιανού Λένα (θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα)

4η συνάντηση: Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, 3:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

5η συνάντηση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019, 3:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (θα είναι η συνάντηση που θα ακολουθήσει την κατευθυνόμενη πρακτική και πρέπει να υπάρχει κάποιος χρόνος για εφαρμογή στο ενδιάμεσο)

Διευκρινίζεται ότι οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διεξαχθούν στην αίθουσα Lab004 η οποία  βρίσκεται στο South Block του campus του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (δες συνημμένο).

 

Ανακοίνωση

Συνημμένο

Κατάλογος