Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει το 18ο Συνέδριό του με θέμα: «ΑΝΑ-θεώρηση του Δημόσιου Σχολείου της Κύπρου σ’ έναν κόσμο συνεχών αλλαγών και προκλήσεων». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, 15 και 16 Μαρτίου 2019, στο ΤΕΠΑΚ, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, στη Λεμεσό, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η Τελετή Έναρξης αρχίζει την Παρασκευή, 15 Μαρτίου στις 6:30 μ.μ., ενώ το κύριο μέρος του Συνεδρίου θα αρχίσει το Σάββατο στις 8:45 π.μ. και θα τελειώσει στις 4:30 μ.μ.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συνδράμει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σε μια εποχή προκλήσεων και πολλαπλών αντεγκλήσεων. Το Συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία για διεξοδικότερες προσεγγίσεις στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων αναβάθμισης του σχολείου, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δεδομένων και στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και Ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν ενδιαφέροντα θέματα, που καλύπτουν μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων. Περίπου εξήντα (60) εργασίες (εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια) θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες, με τους/τις συνέδρους να έχουν την ευκαιρία επιλογής παρακολούθησης των θεμάτων που τους/τις ενδιαφέρουν κάθε φορά. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου (www.eokcy.org).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.eokcy.org του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους μέχρι τη 10η Μαρτίου 2019.

Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τέλος, σημειώνεται ότι σε όλους τους/τις συνέδρους θα προσφερθεί δωρεάν γεύμα το Σάββατο, 16 Μαρτίου, από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος