Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ημέρα Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί φέτος την 7η Μαρτίου 2019.

Υπενθυμίζεται, ότι τα σχολεία έχουν κληθεί να καθορίσουν τους δικούς τους υπό έμφαση στόχους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, μέσω της ανάπτυξης Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης του σχολείου (Εγκύκλιος «Στόχοι υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2018 –2019», Αρ. Φακ. 7.1.05.31, ημερ. 15/10/2018), στο οποίο θα γίνεται αναφορά και στην ανάγκη επιμόρφωσης/στήριξης των εκπαιδευτικών στο/α υπό έμφαση θέμα/τα. Για την επιμόρφωση/στήριξη/επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, τα σχολεία θα αναπτύξουν ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, στη βάση της προτεραιότητας (ή των προτεραιοτήτων) που θα τεθούν υπό έμφαση.

Συνεπώς, οι όποιες επιμορφωτικές δράσεις κατά τη διάρκεια των Ημέρας του Εκπαιδευτικού θα ενταχθούν σε συγκεκριμένο, στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα οργανωθεί από το ίδιο το σχολείο και θα έχει ως επίκεντρο τις επιμορφωτικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε σχολικής μονάδας, στη βάση εφαρμογής και υλοποίησης της πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση.

Για την καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Ημέρας του Εκπαιδευτικού, για τη σχολική χρονιά 2018–2019, το κάθε σχολείο θα μπορεί να προβεί από μόνο του σε ειδικές διευθετήσεις για επιλογή εισηγητών/τριών και θέματος επιμόρφωσης που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να επιλέξει ένα θέμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία – «Ημέρες Εκπαιδευτικού». Η πλατφόρμα εγγραφών θα λειτουργήσει από τις 7 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Σημειώνεται ότι τα σχολεία που συμμετέχουν στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) του Π.Ι., σε συνεργασία με τον Υποστηρικτή του Π.Ι., θα προβούν σε ανάλογες διευθετήσεις για τις επιμορφωτικές τους δράσεις τόσο για τα Σεμινάρια Σχολικής Βάσης, όσο και για τις «Ημέρες του Εκπαιδευτικού».

Παρακαλώ υπόψη σας για τις ενέργειές σας

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από σχολεία)