Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 11.2.06 και ημερ. 22 Ιανουαρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν συνολικά σε τρεις (3) ξεχωριστές συναντήσεις σε τρεις (3) επαρχίες, από τις 8:30 – 13:30, σύμφωνα με το πιο κάτω Πρόγραμμα:

ΕΠΑΡΧΙΑ Επαρχίες Λάρνακας – Αμμοχώστου Επαρχίες Λεμεσού – Πάφου Επαρχία Λευκωσίας
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Δημοτικό Σχολείο Καθαρής Δημήτρη Λιπέρτη  Παράρτημα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Λεμεσός  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία
1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Πέμπτη, 7/2/19 Τρίτη, 19/2/19 Πέμπτη, 21/2/19
2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Πέμπτη, 7/3/19 Τρίτη, 5/3/19 Παρασκευή, 15/3/19
3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Τρίτη, 7/5/19 Τρίτη, 14/5/19 Πέμπτη, 16/5/19

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος Λάρνακας - Αμμοχώστου

Κατάλογος Λεμεσού - Πάφου

Κατάλογος Λευκωσίας