Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. φακ. 7.3.06 / Π.Ι. 7.11.08 και ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών για την επαρχία Λευκωσίας. Υπενθυμίζεται ότι η επιμόρφωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ. στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία (αίθουσα Π212-213).

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος