Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διοργανώνει Εικαστικό Διαγωνισμό, ο οποίος αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών για τα ζητήματα της έμφυλης ισότητας με τίτλο: «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής».

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ΄ - Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου (1η Κατηγορία), σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου (2η Κατηγορία) και σε μαθητές Λυκείων ή Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών (3η Κατηγορία).

Κατηγορία Βραβεία ή/και έπαινοι συνολικής αξίας ανά κατηγορία Είδος Διαστάσεις
1η Κατηγορία 700 € σε είδος Έργο Ζωγραφικής ή Αφίσα Α3 (30 εκ. χ 42 εκ.)
2η Κατηγορία 500 € χρηματικό ποσό Α2 (42 εκ. χ 60 εκ.)
3η Κατηγορία 800 € χρηματικό ποσό

Η συμμετοχή στον πιο πάνω Διαγωνισμό είναι προαιρετική και τα έργα των μαθητών/μαθητριών πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2019.

Στα παραρτήματα περιλαμβάνονται τα εξής σχετικά με τον Διαγωνισμό:

Παράρτημα Ι:

Σύντομο επεξηγηματικό κείμενο σχετικό με τον στόχο του Διαγωνισμού

Παράρτημα ΙΙ:

Έντυπο ατομικής ή ομαδικής συμμετοχής, προδιαγραφές έργων και διαδικασίες παράδοσης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων σχετίζονται με το περιεχόμενο και τα μηνύματα του Διαγωνισμού, τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία, την αισθητική και την καλλιτεχνική αρτιότητα. Τα έργα θα εκτεθούν κατά τη μέρα Τελετής Βράβευσης, η οποία θα ανακοινωθεί, όταν εξαχθούν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού.

Τη διοργάνωση στηρίζουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα προσφέρει βραβείο/βραβεία στην κάθε κατηγορία, δεδομένου ότι πληροί/πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα.

 

Εγκύκλιος και Παράρτημα