Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οργανώνουν επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα: «Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο», τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 (8:00-13:00), για την επαρχία Λευκωσίας και τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 (8:00-13:00), για τις επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου. Η ίδια επιμόρφωση θα διεξαχθεί και στις επαρχίες Λεμεσού (4 Φεβρουαρίου 2019) και Πάφου (11 Φεβρουαρίου 2019). Περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιμορφώσεις του Φεβρουαρίου θα δοθούν μέσω σχετικής εγκυκλίου.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες διδάσκουν το μάθημα των Ελληνικών σε οποιαδήποτε τάξη. Στόχο έχει να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευτικούς με τις εμφάσεις του ΑΠ Λογοτεχνίας και τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας. Συγκεκριμένα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, θα αναδειχθούν θέματα λογοτεχνικού γραμματισμού, συνεξέτασης λογοτεχνικών κειμένων και δημιουργικής γραφής.

Η επιμόρφωση για την επαρχία Λευκωσίας θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (αίθουσα Π212-213) και για τις επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Ε΄. Στην επιμόρφωση μπορούν να λάβουν μέρος μέχρι και σαρανταπέντε (45) εκπαιδευτικοί, σε κάθε επαρχία, οι οποίοι/ες δεν έχουν παρακολουθήσει ξανά οποιαδήποτε επιμόρφωση για το ΑΠ Λογοτεχνίας. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο, κατόπιν συνεννόησης με τον/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», από τις 7 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019 για την επιμόρφωση της 14ης Ιανουαρίου στη Λευκωσία και από τις 7 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2019 για την επιμόρφωση της 21ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 11 Ιανουαρίου 2019.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής